V Elektrárni budú znieť Diabolské husle

Orchester a sólisti siahli po najznámejších svetových melódiách, stavili na krásu slovenskej ľudovej piesne a hudby rôznych národov a národností žijúcich na Slovensku.

Na koncerte, ktorý sa uskutoční 25. februára v Elektrárni Piešťany, zaznejú známe skladby v strhujúcom majstrovskom prevedení jedného z najznámejších ľudových orchestrov na Slovensku.

Orchester Diabolské husle bol založený v roku 1991. Hlavnú zásluhu na jeho vzniku má popredný slovenský huslista a skladateľ – Ján Berky-Mrenica st.,  ktorý je aj zároveň hlavným tvorcom folklórnej časti repertoáru tohto telesa. Orchester tvoria  siedmi hudobníci, ktorí sú absolventmi hudobných akadémií.

V roku 1997 pán Berky-Mrenica st., zo zdravotných dôvodov prenechal umelecké vedenie telesa svojmu synovi – Jánovi Berky-Mrenicovi ml., ktorý pokračoval v umeleckých úspechoch svojho otca (od slovenskej hudobnej akadémie prevzal v roku 2000 cenu Najlepší hudobný interpret roka). Po smrti rodičov Jána Berkyho sa orchester odmlčal a po dvoch rokoch je opäť na hudobnej scéne v plnej paráde.

-inf-