V Balneologickom múzeu odhalia bustu Imricha Wintera

Vzdelávacia a kultúrna inštitúcia, ktorá v Piešťanoch pôsobí od roku 1928, dostala pred pár mesiacmi názov po svojom zakladateľovi. Vo štvrtok 15. júna o 16.00 h tam odhalia aj jeho bustu.

Balneologické múzeum Imricha Wintera vydalo pri príležitosti slávnostného pomenovania po svojom zakladateľovi novú knihu, venovanú rodine Winterovcov. Okrem jej krstu a odhalenia busty Imricha Wintera bude v hlavnej expozícii sprístupnená aj výstava o tejto osobnosti.

Publikácia Winterovci a Piešťany reflektuje prínos tejto rodiny pre kúpeľné mesto. Jednotlivé kapitoly sú venované jej členom a dôležitým stavbám, ktoré s ich prispením vznikli. Okrem Kursalonu, v ktorom sídli múzeum, to sú aj Krajinský a Kolonádový most, Kúpele Františka Jozefa a hotel Thermia.

Autorom bronzovej busty, ktorú ako zriaďovateľ múzea financoval Trnavský samosprávny kraj, je sochár Martin Pala. Ide o poctu mladšiemu mladšiemu bratovi Ľudovíta Wintera, ktorý túto inštitúciu v roku 1928 založil pod názvom Piešťanské múzeum. Odvtedy sídli v budove Kúpeľnej dvorany, ktorá je dnes viac známa ako Kursalon.

Za vznikom múzea stála Piešťanská muzeálna spoločnosť. Na jej fungovaní sa okrem Imricha Wintera podieľal aj správca kúpeľov Václav Vlk. Prvou expozíciou bola etnografická zbierka. Následne boli v múzeu prezentované osobné predmety Milana Rastislava Štefánika aj archeologické nálezy z piešťanského regiónu. Neskôr sa múzeum začalo špecializovať na balneológiu a históriu kúpeľníctva.

Text a foto: Martin Palkovič