Úspešný podnikateľský príbeh: Jazyky, účtovníctvo aj IT učia v Piešťanoch už 10 rokov

Po štúdiách na vysokých školách na Slovensku i vo Veľkej Británii založili Martina, Ľudmila a Hanka piešťanskú pobočku Inštitútu jazykov a vzdelávania, ktorú neskôr rozšírili aj do Trnavy. Dnes majú za sebou úspešnú dekádu s množstvom spokojných klientov – jednotlivcov i firiem.

Začiatky boli ťažké
„Učili sme od rána do večera, najmä angličtinu. Ale už od začiatku sme vďaka našim lektorom mohli ponúkať aj kurzy iných cudzích jazykov, taktiež účtovníctva a práce s počítačom,“ hovorí Hanka Čermáková, ktorá vyštudovala Manažment medzinárodného obchodu vo Veľkej Británii.

Hanka Čermáková – pobočka IJAV Piešťany

 

Najprv do výučby zapájali kamarátov a známych, o ktorých vedeli, že sú v danom odbore šikovní. Organizovali detské tábory aj kurzy pre seniorov a časom získali akreditáciu na účtovníctvo a angličtinu, ktoré prostredníctvom úradu práce pomohlo k rekvalifikácii mnohým nezamestnaným. Postupne pribúdali zahraniční lektori, vyštudovaní pedagógovia a veľakrát zapojili aj zaujímavé osobnosti, ktoré neboli absolventmi daného odboru, ale venovali sa mu s láskou a veľkou chuťou. Svoj pozitívny prístup potom prenášali aj na študentov. Dnes majú za sebou kolektív lektorov, o ktorých sú presvedčené, že odvádzajú skvelú prácu.

Jadro tímu IJAV Piešťany a Trnava

 

 

Osvedčil sa individuálny prístup
„Firemných klientov sme zaujali širokým spektrom úradných prekladov. Táto služba „pod jednou strechou“ predtým v Piešťanoch chýbala a dodnes je o ňu veľký záujem. V našom portfóliu úradných prekladov je totiž viac ako 40 jazykov,“ dopĺňa Ľudmila Juricová.

Ľudmila Juricová – pobočka IJAV Piešťany

 

Okrem učenia robili všetku agendu okolo organizácie kurzov a starali sa o učebne na Kukučínovej ulici v Piešťanoch, kde IJAV sídli dodnes. Aby o sebe dali vedieť, v centre mesta oslovovali s letáčikmi budúcich študentov v rovnošatách, robili súťaže o kurzy, či sa zúčastňovali výstav ako napr. Profesia Days, kde oslovovali potenciálnych firemných klientov. Pri výučbe jazykov sa im najviac osvedčili klasické metódy – dôraz kladú na dialóg učiteľa a žiaka, počúvanie, čítanie a hlavne rozprávanie. „Osvedčili sa nám malé učebne s malým počtom ľudí. Nerobíme veľké skupiny, pretože najefektívnejší je individuálny prístup – a to nie len pri jazykoch, ale napríklad aj pri účtovníctve,“ hovorí Ľudmila Juricová.

Hanka Čermáková a Ľudmila Juricová – pobočka IJAV Piešťany

 

Učia aj zo zahraničia
Počas pandémie si veľa študentov vyskúšalo online vyučovanie a drvivá väčšina dospelých v ňom chce pokračovať. Dôvodom je napríklad aj šetrenie času, ktorý museli vynaložiť na dochádzanie na kurzy. Vďaka rozmachu online vyučovania sa rozšírili možnosti a niektorí lektori sa delia o svoje vedomosti s klientmi IJAV priamo zo zahraničia. Práve „native speakri“ sú veľmi vyhľadávaní. Španielčinu v Piešťanoch učí Yaiza, ktorá pochádza z Kanárskych ostrovov a okrem perfektnej španielčiny má výborné pedagogické schopnosti.

SÚŤAŽ O KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

Pri príležitosti 10. výročia IJAVu sme si pre Vás pripravili súťaž o kurz anglického…

Posted by IJaV Piešťany- Inštitút jazykov a vzdelávania on Tuesday, September 28, 2021

Paul z Veľkej Británie je vyštudovaný manažér, ktorého hodiny sú veľmi zábavné. Nemecký lektor Stefan žije v Piešťanoch, ale vďaka internetu má študentov po celej Európe, takže niekedy nie je ľahké vtesnať sa do jeho rozvrhu. Lektorka taliančiny Lenka býva v Holandsku. „To, že niekto žije v zahraničí, je pre študentov vždy veľmi zaujímavé a podnetné. Nie je to často iba o učení, ale o priateľskom dialógu, napríklad o kultúre a zvykoch v danej krajine,“ dodáva Hanka Čermáková s tým, že Inštitút jazykov a vzdelávania poskytuje kurzy aj cudzincom, ktorí sa chcú naučiť hovoriť po slovensky. Lektorka slovenčiny hovorí po rusky aj po nemecky.


Podrobné informácie o Inštitúte jazykov a vzdelávania nájdete na webovej stránke piestany.ijav.sk. K dispozícii sú tiež telefonické kontakty 0948 106 664, 0902 580 929, 0948 424 124 a 033/381 2597, prípadne mailový na piestany@ijav.sk.


Medzi klientov IJAV patria veľké firmy po celom západnom Slovensku. Mnohé začínali s angličtinou pre svojich zamestnancov a postupne pridávali aj nemčinu a počítačové kurzy. Aktuálne je z ich strany záujem aj o kurzy soft skills, ktoré IJAV pripravuje na mieru. Firemní zákazníci často využívajú práve úradné a neúradné preklady, ktoré IJAV zabezpečuje v spolupráci s viac ako sto úradnými prekladateľmi z celého Slovenska. V blízkej budúcnosti im chcú zakladateľky piešťanského IJAV ponúkať ešte širšie portfólio kurzov. „Rozširujú sa možnosti online vzdelávania a ľudia ho vďaka tomuto ťažšiemu obdobiu začali vnímať ako rovnocennú formu, v mnohých oblastiach dokonca výhodnejšiu,“ uzatvára Martina Wolemanová.

 

Martina Wolemanová – pobočka IJAV Trnava

(Reklamný článok)