Umenie napriek korone: Vitrínky vystavujú diela mladej fotografky

Galéria na Kollárovej ulici v Piešťanoch je prístupná aj napriek prísnym protiepidemickým opatreniam. Výstavu Reframing possibilities, ktorej autorkou je Kvet Nguyen, si môže pozrieť každý, kto prechádza okolo kultúrno-kreatívneho centra Arta.

Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) sa narodila v roku 1995 na Slovensku, jej rodičia pochádzajú z Vietnamu. Tento stret dvoch rôznych realít je základom jej každého myšlienkového procesu a nakoniec aj dominantným subjektom v jej dielach.

Nedávno absolvovala bakalárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. Svojím magisterským štúdiom pokračuje semestrom na Koninklijke Academie van beeldende Kunsten (Royal Academy of Art) v Haagu a potom sa plánuje vrátiť domov.

Východisko jej dlhodobej motivácie bolo založené na post-koloniálnej teórii Stuarta Halla. Tu prvýkrát nachádza mnohé perspektívy histórie, ktoré potrebujú byť odhalené. Vo svojich prácach pokračuje v súlade s témou migrácie a znovu-objavuje predstavy o nedefinovanej národnosti seba a svojich rodičov, ako aj o hybridnom pocite niekam patriť v post-migračnom svete.

Pouličná galéria Vitrínky prezentuje prácu súčasných slovenských fotografov. Je súčasťou snahy o konverziu budovy bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky Arta na kultúrno-kreatívne centrum.

Kurátorom Vitrínok je Tomáš Werner. Výstava je prístupná nepretržite na Kollárovej ulici v Piešťanoch.