Turistika: Otvorenie 100 jarných kilometrov s ukážkou lyžovania na tráve

Klub madých turistov a KST TJ Bezovec, CVČ Ahoj v Piešťanoch pozývajú všetkých milovníkov turistiky na jubilejný 60. ročník Otvorenia 100 jarných kilometrov. Podujatie sa uskutoční v sobotu 19. marca. Jeho súčasťou bude voľby kráľovnej jari Vesny a ukážka lyžovania na tráve.

Prezentácia: od 12,00 do 15,00 h na Ahoji

Pešie trasy: 8 km Piešťany – Banka – Ahoj – Piešťany, 15 km Piešťany – Bacchus villa –Havran – Ahoj – Piešťany, 20 km Piešťany – Bacchus villa – Havran – Čertova pec- Plešiny – Ahoj – Piešťany

Cyklotrasy: individuálne

Súťaže: na RS Ahoj budú pripravené pre deti a mládež športovo-zábavné súťaže.

Výstroj: turistická, podľa poveternostných podmienok

Občerstvenie: pre deti bude pripravené malé občerstvenie; pre „uzimených“ bude pripravený na Ahoji malý „táboráčik“

Štartovné: 0 eur

Odmeny: na Ahoji účastník obdrží účastnícky diplom a drevenú upomienkovú medailu. Víťazi súťaží dostanú diplomy a ceny!

Informácie: Ing. Ladislav Bábik 0910834341, p. Jaroslav Mihalik 0907488977

Poznámka: pre deti do 15 rokov zabezpečíme sprievodcu z TJ Bezovec

Každý sa zúčastňuje akcie na vlastné nebezpečie a preto treba rešpektovať pokyny organizátorov.

DOPLNENÉ 17. marca o 18.00 h: Nakoľko situácia vývoja počasia je nevhodná pre ukážku lyžovania, ukážka lyžovania na tráve sa ruší. Zároveň v prípade veľmi zlého počasia sa akcia ruší. Aktuálne informácie Vám poskytne p. Jaroslav Mihalik na tel.č. 0907 488 977.

(inf)