Turisti pozývajú na Jesenný pochod HP

Klub slovenských turistov Hlohovec pozýva všetkých priateľov prírody na 37. ročník obľúbeného podujatia. Jesenný pochod HP sa uskutoční v sobotu 17. októbra. Tradičný štart má v Hlohovci a cieľ v Piešťanoch.

Trasy:

13 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km: Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čert. pec – Piešťany (9 hod)

Štart:

13, 22, 28 a 37 km: Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Doprava z HC autobusom SAD zo zastávky Hlohová ul., alebo AS o 07:50 a 09:20 hod do Jalšového (zast. Jalšové, obec) a o 09:00 hod do Studenej doliny (zast. Tepličky, chata).

Štartová registrácia pre trasu 17 km je na kontrole Ovčia skala.

Cieľ:

13 km: Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km: Havran
28 a 37 km: Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Iné: Doprava Havran – HC je možná autobusmi SAD a osobitným autobusom KST HC. Na trasách pochodu nie je možnosť občerstvenia jedlami, alebo nápojmi. Občerstvenie je možné zakúpiť na štarte v Hlohovci a v Jalšovom a v cieli, v hostinci Havran.

Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie. Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca! Bližšie informácie o akcii vám usporiadatelia radi poskytnú na štarte v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala a v cieli Havran.

Info: http://turistika.hlohovecko.sk/, http://hppochod.webnode.sk/

Kontakt: kst.hlohovec@gmail.com

(inf)