Tunelujú TAVOS? Tamajka, Maggiová a Jelušová píšu Bročkovi

Údajne nevýhodné zmluvy na dobudovanie kanalizácie v obci Kátlovce viedli najvyšších predstaviteľov Piešťan, Vrbového a Maduníc k napísaniu otvoreného listu, ktorý adresovali predsedovi Dozornej rady Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Tým je trnavský primátor Peter Bročka (na snímke).

Miloš Tamajka, Ema Magiová a Alena Jelušová v liste trnavského primátora vyzývajú, aby zabránil možným škodám a zastavil dobudovanie kanalizácie v obci Kátlovce. Upozorňujú, že v TAVOS-e chýba Úsek vnútornej kontroly a majú „dôvodnú pochybnosť o objektívnosti vnútorného prešetrenia evidentne nevýhodne uzatvorených zmlúv č. 76 a 78 s viac ako dvojnásobnou cenou kanalizácie oproti obvyklej cene.“

Autori listu sa odvolávajú na článok v regionálnom týždenníku Bez rešpektu s názvom Kanalizácia páchne vedením. Číslo 33 tohto periodika, v ktorom bol článok uverejnený, vyšlo s titulkom Tunelovanie TAVOS-u.

Autor článku Gabo Kopúnek poukazuje na to, že pôvodná cena za dokončenie kanalizácie v Kátlovciach bola 200 tisíc eur, ale v júni 2016 ju navýšili na viac než 575 tisíc eur.

„Zmluvu i cenu uzatvorili bez schválenia v predstavenstve, bez verejného obstarávania, a to napriek povinnému dodržiavaniu vnútornej smernice, ktorá svieti na webovej stránke TAVOS-u, napriek vlastnému úseku pre VO,“ píše autor článku.

Poukazuje tiež na to, že starosta obce Kátlovce Pavol Johanes sa na mimoriadnom valnom zhromaždení TAVOS-u stal podpredsedom dozornej rady. Túto funkciu dovtedy zastával Peter Bročka, ten však na poste predsedu nahradil Miloša Tamajku. Primátorka Vrbového bola dovtedy členkou tohto orgánu. Tamajku a Maggiovú odvolalo valné zhromaždenie práve na návrh trnavského primátora.

Peter Bročka dnes v reakcii na otvorený list pre Piešťany TV povedal: „Situáciu už preverujem od minulého týždňa. Na TAVOS išiel pokyn, aby zhromaždili všetky informácie o tomto prípade, či sa to stalo už niekedy predtým, za akých okolností sa dala táto investícia do programu a tak ďalej.“

Po získaní týchto informácií chce trnavský primátor zvolať mimoriadnu dozornú a radu a následne zaujať k celej veci stanovisko.

Texta a foto: Martin Palkovič