Trnavské osvetové stredisko pozýva na výstavu diel piešťanských výtvarníkov

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja slávnostne otvorí dňa 30. júna 2021 o 17,00 h v Dome hudby M. Schneidera Trnavského výstavu výtvarných diel piešťanských autorov Alojza Majerníka a Rudolfa Rypáka. Kurátorom výstavy je výtvarník Mgr. Jozef Švikruha. Výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Alojz Majerník sa narodil v roku 1937, žije a tvorí v Piešťanoch. Oblasť výtvarného umenia si vybral za svoju životnú cestu už v detstve a zostal jej verný po celý život. Vykonával profesiu propagačného výtvarníka, ale súčasne pôsobil aj ako osvetový pracovník. Podieľal sa na rozvoji záujmovo – umeleckej činnosti v oblasti výtvarníctva.

V roku 1964 bol jedným zo zakladateľom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch a je dodnes jeho dlhoročným aktívnym predsedom. Zorganizoval množstvo klubových a individuálnych výstav doma i v zahraničí, workshopov a sympózií v plenéri. Po zriadení Okresného úradu v Piešťanoch pracoval v pozícii vedúceho odboru kultúry. Pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav Umeleckej besedy slovenskej, ktorej je členom a ako hosť vystavuje každoročne na Trnavskej palete.

Získal množstvo najvyšších ocenení vo výtvarných súťažiach a taktiež mu boli udelené  spoločenské ocenenia: Pamätná medaila Daniela Gabriela Licharda, Pamätný list i Pamätná medaila predsedu TTSK Tibora Mikuša a Pamätná plaketa mesta Piešťany.

V tvorivej konfrontácii s inými umelcami nestagnuje ani v pokročilom veku. Neustále hľadá a hlavne nachádza nové spôsoby umeleckého vyjadrenia zvolených tém. So svojou tvorbou a neutíchajúcou organizačnou aktivitou sa nezmazateľne zapísal do kultúrneho povedomia nielen Piešťan a jeho širokého okolia.

Rudolf Rypák sa narodil v r. 1959 v Čiernom na Kysuciach. Výtvarnému umeniu sa venoval od detstva, ale profesijne sa rozhodol ísť inou cestou. Po absolvovaní Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave sa presťahoval do Piešťan. Láska k umeniu však v ňom stále pretrvávala. Kreslil, maľoval, navštevoval výstavné podujatia, samostatne sa v oblasti výtvarného umenia vzdelával prostredníctvom literatúry, študoval tvorbu a maľbu slovenských i zahraničných majstrov. Navštevoval výtvarné kurzy na VŠVU v Bratislave v ateliéri Emőke Vargovej.

Svoju tvorbu prezentoval na viacerých individuálnych i kolektívnych výstavách v rámci Slovenska. Aktívne sa zúčastňuje plenérovej maľby organizovanej Umeleckou besedou slovenskou a taktiež plenérov v  zahraničí.

Tvorba Rudolfa Rypáka je od samých začiatkov zviazaná s témou rodnej hornatej krajiny s realistickým zobrazením okolitého sveta. Nekopíruje však skutočnosť, čomu zodpovedá farebná škála umožňujúca vlastnú interpretáciu krajinárskeho motívu tak, aby zachytil náladu krajiny a jej farebnú a kompozičnú atmosféru. Jeho maliarsky rukopis aj stopa štetca či špachtle vypovedá o expresívnom poňatí realistickej maľby.

Autorov maliarsky prejav zaznamenáva i  vedutové panoramatické pohľady na architektonické historické skvosty slovenských miest. Okrem krajinárskych prác v jeho tvorbe nachádzame vedutové panoramatické pohľady na architektonické historické skvosty slovenských miest, figurálne kompozície a pestrofarebné  kvetinové zátišia. Aktuálne svoj tvorivý záujem presúva i do abstraktného prejavu.

Ako povedal o ňom jeho pedagóg a priateľ Jozef Švikruha: „Svoj výbušný výtvarný temperament programovo tíši v abstraktných kompozíciách. Nič nekopíruje, nenapodobňuje, naopak ponúka možnosť rozhovoru medzi divákom a obrazom.“

V r. 2018 sa stal členom najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave založenej v r. 1921. Autor žije a tvorí už takmer tri desaťročia v Piešťanoch.

Výstavu piešťanských umelcov si môžu prezrieť návštevníci Trnavského osvetového strediska do 31. augusta 2021.

Text: Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko