Tip na výlet: Jarné potulky s geológom aj po stopách dinosaurov

Obuť si turistické topánky, zbaliť si desiatu, ďalekohľad a vyraziť na výlet za objavovaním dávnej minulosti Zeme. To nie je námet na dobrodružný film, ale program na jarné soboty v Trnavskom kraji. Geo potulky po Malých Karpatoch zavedú turistov každú sobotu od 2. apríla až do 7. mája na miesta, kde sa budú môcť dotknúť 200 miliónov rokov starého morského dna, nájsť voľne rastúce orchidey či stopy po dinosauroch a spoznať proces formovania krajiny Malých Karpát.

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj pripravila na jarné víkendové soboty turistické zážitkové okruhy, ktoré budú sprevádzané s odborným výkladom geológa. Na výber budú tri okruhy – okruh Dobrá Voda, okruh Prašník a okruh Chtelnica.

„Geo potulky sú jedinečnou príležitosťou, ako sa nechať uniesť jarným vánkom, modrou oblohou, vôňou a zvukmi prebúdzania prírody Malých Karpát. Všetky tri okruhy sú vybrané tak, aby priniesli vždy iné a zaujímavé informácie o tajomstvách živej a neživej prírody okolo nás. Ak budú mať turisti šťastie, môžu nájsť zvyšky dinosaurov a žralokov či spozorovať divú zver – muflóny a lane,“ povedala produktová manažérka Petra Hencelová.

Vzácne orchidey neďaleko Prašníka

Putovanie s geológom na okruhu Prašník začne na rekreačnom stredisku Dúbrava. Tam sa nachádza nálezisko s potenciálom na objavenie zvyškov dinosaurov. Trasa ďalej pokračuje v paleontologickej lokalite Prašník, kde bude na programe hľadanie fosílií ulitníkov. Sprievodca prevedie účastníkov históriou a geológiou vzniku jaskyne Malá a Veľká Pec s dôkazmi pravekého osídlenia. Jedna zo zastávok je aj na xerotermnom ostrove v Malých Karpatoch s výskytom vzácnych orchideí. Zo skalného hrebeňa Orlie skaly sa otvorí výhľad na Malé Karpaty a pri dobrej viditeľnosti je možné spozorovať Kamzík a Trnavskú pahorkatinu. Ako bonus pri troche šťastia na turistov čaká pozorovanie divej zvery – muflónov a laní.

Žraločie zuby pri Chtelnici

Ďalší okruh neďaleko Piešťan vedie od kaštieľa v Chtelnici k lokalitám so zaujímavou históriou lomárstva a zemetrasení v tomto regióne. Takisto ponúka objavovanie tektonickej stavby pohoria Malých Karpát a prechádzku po miestach plných desiatok druhov amonitov, ulitníkov, lastúrnikov, žraločích zubov či ramenonožcov. Táto zážitková lokalita sa radí k najbohatšiemu amonitovému nálezisku v Západných Karpatoch. Nachádza sa tu až 500 jedincov na meter štvorcový. Na tomto okruhu sa bude prechádzať popri toku, ktorý má zachovaný prirodzený ráz a stále je možné vidieť jeho meandre.

Po stopách Jána Hollého

Geo potulky na okruhu Dobrá Voda ponúkajú objavenie tektonickej stavby pohoria Malých Karpát, zaujímavú históriu lomárstva a zemetrasení v tomto regióne. Účastníci prehliadky sa vydajú po stopách Jána Hollého cez najstarší lom Kostolná Hôrka, prejdú cez prírodnú rezerváciu Slopy až ku hradu Dobrá Voda. Ku koncu okruhu zavítajú na malý židovský cintorín a miestny cintorín v obci, ktorý je typický jedinečnými pomníkmi, nazývanými “dvojáky”.


Viac informácií o geo potulkách realizovaných v partnerskej spolupráci so združením Geopark Malé Karpaty je k dispozícii na krajzazitkov.sk. Prehliadky sa začínajú vždy o 10:00 h na týchto miestach:

2.4.2022 Dobrá Voda – autobusová zastávka pri kostole Narodenia Panny Márie

9.4.2022 Prašník, Dúbrava – parkovisko rekreačné stredisko Dúbrava, Prašník

16.4.2022 Chtelnica – autobusová zastávka, Námestie 1. mája

23.4.2022 Dobrá Voda – autobusová zastávka pri kostole Narodenia Panny Márie

30.4.2022 Prašník, Dúbrava – parkovisko rekreačné stredisko Dúbrava, Prašník

7.5.2022 Chtelnica – autobusová zastávka, Námestie 1. mája

Zdroj: Tlačová správa KOCR Trnavský kraj

Ilustr. foto: Martin Palkovič