02.02.2015 # 10:18 # 10:18

Tamajka: Piešťany majú získať prístup k termálnej vode

Inzercia

Vyhláška, ktorou ministerstvo zdravotníctva stanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, nesmie v navrhovanej forme prejsť. Myslí si to primátor Miloš Tamajka. Vo štvrtok o tom bude rokovať aj so starostami okolitých obcí.

Zmeniť rozsah ochrany zdrojov prírodnej liečivej vody v kúpeľnom meste chce rezort zdravotníctva od polovice tohto roka. Príslušnú vyhlášku poslal na pripomienkovanie všetkým dotknutým orgánom vrátane piešťanskej radnice. Primátora to podľa jeho slov nemilo prekvapilo. Napísal to na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

„Štátna kúpeľná komisia nám poslala výzvu ma zaujatie stanoviska k návrhu novej vyhlášky, ktorá upravuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a takisto vymedzuje druhy zakázaných činností. Medzi ne má patriť napríklad odoberanie podzemných vôd na pitné a technologické účely, odoberať termominerálne vody, meniť nastavenú hladinu v Obtokovom ramene Váhu či manipulovať s nastavenými prelivovými hranami odberných a pozorovacích vrtov,“ uviedol Miloš Tamajka.

Vyhláška podľa jeho názoru nie je dobrá. „Chráni tých, ktorí už majú povolenia na čerpanie termálnej vody a ostatných – napríklad aj Mesto Piešťany – výrazne limituje v možnostiach čerpania termálnej vody pre občanov.“

Primátor ďalej informoval, že oslovil odborníka v tejto oblasti a urobí všetko preto, aby vyhláška v predloženom znení neprešla. „Mám zato, že Piešťany majú získať prístup k termálnej vode, nakoľko voda patrí štátu a teda aj našim obyvateľom. A ja osobne budem za to vždy bojovať.“

O vyhláške sme informovali už minulý týždeň. Ministerstvo nám ju odmietlo poskytnúť s odôvodnením, že ide o prípravnú fázu legislatívneho procesu, v ktorej sa materiály nezverejňujú.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X