03.04.2015 # 19:58 # 19:58

Tamajka: Ak mali podozrenia, mohli na mňa podať trestné oznámenie

Inzercia

Informácie, ktoré podľa vlastných slov nemohol primátor pred necelým mesiacom povedať na zastupiteľstve, poskytol televíznym divákom. TV Karpaty odvysielala dva rozhovory s hlavou mesta za 24 hodín. Ten druhý bol o bezpečnostnej kontrole.

Miloš Tamajka v ňom zopakoval, že neprišlo k úniku osobných údajov. „Ak by mali takéto podozrenie, nechápem prečo nedali na mňa trestné oznámenie,“ reagoval na informácie zverejnené v Piešťanskom týždni.

Ďalej poprel tvrdenie šéfa referátu životného prostredia Jána Baranoviča, že bezpečnostnú komisiu zriadili až po kontrole počítačov niektorých zamestnancov. Tí si myslia, že mali byť pri takomto konaní prítomní.

„Komisia vznikla 4. marca, prvá kontrola bola 7. marca. Nevidím v tom problém, pretože ako štatutár mám možnosť rozhodovať o tom, kedy a ako bude vykonaná kontrola. Práve táto kontrola bola zameraná na to, aby bola vykonaná počas neprítomnosti zamestnancov, ale v zmysle bezpečnostnej smernice,“ povedal pre TV Karpaty Miloš Tamajka.

To však vyvoláva obavy úradníkov, že bez ich prítomnosti prišlo k manipulácii s údajmi, a tie môžu byť neskôr použité proti nim.

Primátor dodal, že na základe výsledkov prvej kontroly nariadil odobranie niektorých počítačov. Pochybenia zamestnancov, ktoré podmienili toto jeho rozhodnutie, nekonkretizoval. Chce ich zverejniť až po ukončení celého bezpečnostného auditu.

Ján Baranovič tvrdí, že pri odoberaní jeho počítača boli prítomné aj tretie osoby, zástupca firmy illi s. r. o. a Tibor Nyitray, spoločník viceprimátora Michala Hyneka v Stout & Sublime a eSeminarky.sk, s. r. o. Na týchto ľudí sa však moderátorka Zuzana Muchová nespýtala.

Nezaujímala ju ani reakcia primátora na podozrenia Jozefa Malíka, podľa ktorého boli na mestskom úrade obsadené tri alebo štyri funkcie bez výberového konania. Napriek tomu Miloš Tamajka povedal, že vystúpenia tohto poslanca sú „vždy demagogické.“

Dodal, že členovia zastupiteľstva ho nabádali na protizákonné konanie. V prípade, že by ich uznesenie o uchovaní kamerového záznamu zo 7. marca podpísal, hrozila by mu pokuta.

Uznesenie podľa vlastných slov dostal na podpis 26. marca, ale v ten deň už záznam neexistoval.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X