Talentové skúšky na ZUŠ Piešťany budú v septembri

Prihlášku treba podať na každý odbor samostatne. Prijímacia komisia musí mať prihlášky najneskôr v deň konania talentových skúšok. Tie sú naplánované na 7. a 8. septembra 2020 v jednotlivých budovách školy.

Podobne ako iné školy aj ZUŠ Piešťany zostáva uzatvorená až do odvolania, ale napriek tomu sa pripravuje na prijímanie nových žiakov. Ti môžu navštevovať tanečný, výtvarný aj hudobný odbor.

Rodičia nájdu prihlášku vo formáte PDF na web stránke školy. Vyplnenú a podpísanú ju treba poslať elektronicky zuspn@stonline.sk, poštou alebo doručením do schránky na budove školy na Teplickej ulici.

Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia 7. a 8. v septembra 2020 v čase od 13.00 do 17.00 h v jednotlivých budovách školy (podľa odborov). Ďalšie podrobnosti zverejní škola na svojej web stránke najneskôr 15. augusta 2020.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: ZUŠ Piešťany