Štrasburg ako vianočný darček pre piešťanských gymnazistov

„Dokážem, teda som.“ Takto francúzska politička a prvá predsedníčka Európskeho parlamentu Simone Veilová pozmenila slávny výrok René Descartesa.

Skupina študentov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ktorá dostala ponuku navštíviť v adventných dňoch europarlament v Štrasburgu, medzičasom dokázala svoju kompetentnosť vzorne reprezentovať školu vo vedomostných súťažiach, olympiádach a projektoch zameraných na právo, ekonómiu, psychológiu, filozofiu, dejiny, architektúru, umenie a oblasť tzv. soft skills. Oliver Marek a Liliana Pažítková z maturitnej bilingválnej triedy, Romana Švecová z III.A, Viktória Drábiková a Oliver Tremboš z bilingválnej III.B triedy zastupovali spolu s riaditeľom školy Mgr. Radimom Urbanom a garantom zahraničného pobytu Dr. Petrom Rusnákom naše mesto a gymnázium počas zážitkovo-študijnej návštevy Štrasburgu.

Program pobytu pozostával z ochutnávky Štrasburgu ako historického mesta s bohatou kultúrnou a umeleckou tradíciou, aby sa následne ďalší deň študenti, ako akreditovaní hostia Európskeho parlamentu pozvaní poslancom a priateľom školy Ivanom Štefancom, venovali bližšiemu spoznávaniu fungovania európskych inštitúcií a legislatívnej práce europarlamentu. Počas prednášky a diskusie s pánom europoslancom na aktuálne európske témy, zážitkovým pobytom v Parlamentáriu Simone Weilovej, návštevou rokovacej sály parlamentu počas poslaneckých interpelácií a v neformálnych rozhovoroch študenti získavali nové informácie a nadväzovali kontakty významné pre ich budúci kariérny rozvoj.

„Vianočný Štrasburg je naozaj kúzelný. Po prechádzke vysvieteným historickým centrom, kde je vianočný čas cítiť na každom rohu, naozaj nepochybujem o jeho čestnom umiestnení v zoznamoch vianočných miest Európy. Veľmi elegantne sa tu mieša história mesta s majestátne krásnou katedrálou a modernými budovami… Štrasburg mi jednoznačne učaroval a veľmi príjemne ma prekvapil“, napísala o poznávacom pobyte maturantka Liliana Pažítková aktívna v Olympiáde ľudských práv a v projektoch Euroscola a ambasádorská škola EP.

Študent tretieho ročníka Oliver Tremboš svoju skúsenosť zhrnul takto: „Pobyt v Štrasburgu začal dobrodružnou cestou naprieč strednou Európou prekonávajúc 1200 kilometrov. Aj napriek dlhej nočnej ceste mi Štrasburg priniesol mnoho neoceniteľných poznatkov a skúseností. Exkurzia mi poskytla možnosť spoznať život politika a štátnika na medzinárodnej úrovni, zoznámiť sa s atmosférou inštitúcie svetového významu. Počas pobytu som mal možnosť vytvoriť si aj hodnotné kontakty s významnými osobnosťami. Neodlučiteľnou súčasťou bolo aj spoznávanie mesta, ktoré ma nadchlo zachovanou stredovekou architektúrou a sviatočnou atmosférou vianočných trhov. Za možnosť zúčastniť sa na tejto študijnej návšteve som nesmierne vďačný.“

Počas spoločnej večere gymnazisti zaznamenali, keď pán poslanec vyhodnotil našu školu ako vynikajúce gymnázium s výbornými aktívnymi kontaktami na zahraničie, s efektívnym systémom podpory zahraničnej spolupráce a ako jedného z hlavných lídrov medzi školami na Slovensku v európskych témach. Dosah skúseností, ktoré naši študenti nadobudli, ocenia v plnom rozsahu až v budúcnosti. Už teraz sú však nádejou pre spoločnosť.

Text a foto: PK OBN