Starnutie populácie – akútny problém Piešťan

Počet obyvateľov kúpeľného mesta dlhodobo klesá. Podľa štatistiky mestského úradu mali Piešťany k 1. januáru 2019 presne 28 005 obyvateľov. Ľudia sa sťahujú do okolitých obcí, kde počty mierne stúpajú. Počet obyvateľov regiónu sa preto za uplynulých 30 rokov výraznejšie nemenil, populácia však výrazne zostarla.

Pretancovala sa životom

Keď sa Oľga Osvaldíková narodila, Piešťany boli málo známa dedina. Počas jej života získali tunajšie kúpele svoju slávu a obec sa neskôr, aj vďaka rozvoju ľahkého priemyslu, stala mestom, do ktorého sa za prácou sťahovali ľudia z rôznych častí Československa.

Na začiatku 21. storočia je trend opačný. Z Piešťan sa každý rok odsťahuje viac ľudí, ako sem príde bývať. Nepriaznivý je aj pomer narodených a zomrelých.

Oľga Osvaldíková prišla na svet v americkom Chicagu. Jej rodina sa vrátila do vlasti, aby otec v stále populárnejších kúpeľoch prevádzkoval autobusovú dopravu. Mladá tanečníčka skúsila šťastie za oceánom, ale osud ju druhýkrát priviedol späť. Hovorieva, že sa pretancovala životom.

V septembri oslávila 103 rokov, ale nemá rada označenie najstaršia Piešťanka. Vraví, že sa na to ešte necíti.

Koncom minulého roka bola podľa údajov z matriky jednou zo štyroch sto- a viacročných obyvateľov Piešťan. V súlade s európskym trendom tunajšia populácia starne a Piešťany patria k najstarším
mestám v krajine.

Autori publikácie Piešťany 2034 – mesto bez stresu vypočítali, že ak by malo kúpeľné mesto v súčasnosti podobný počet obyvateľov ako v roku 1991, samospráva by ročne dostala od štátu o 1,5 milióna eur viac ako podiel z dane z príjmov fyzických osôb. Mestský rozpočet odhaduje výnos z tejto dane na aktuálny rok vo výške 10,4 milióna eur.

Index starnutia rastie

Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že v roku 2017 bol priemerný vek obyvateľov nášho okresu 43 rokov. To je o šesť viac než v roku 1997. Prognózy hovoria, že v blízkej budúcnosti sa táto tendencia nezmení.

Vyšší priemerný vek obyvateľstva je len v troch slovenských okresoch – Myjava, Bratislava I a Partizánske.

Kúpeľné mesto a okolité obce sú na tom z pohľadu vekovej štruktúry najhoršie v celom Trnavskom kraji. V okrese Piešťany mal index starnutia v roku 2017 hodnotu 139,33. To znamená, že na sto detí (0 – 14 rokov) pripadalo viac ako 139 ľudí v postproduktívnom veku (65+).  Ešte v polovici 90. rokov bol tento index v našom regióne 65,52.

Napriek tomu tu absentuje župné zariadenie sociálnych služieb pre seniorov. A práve jeho vznik v decembri oznámil predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Postaviť by ho mali
v areáli bývalého vodohospodárskeho učilišťa. V aktuálnom rozpočte má župa vyhradených 100-tisíc eur na projektovú dokumentáciu.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 až 2020 hovorí, že prioritou je podpora zotrvania seniorov v domácom prostredí. V mnohých prípadoch je to možné len vďaka opatrovateľkám, ktoré ale dostávajú iba minimálny plat.

V čase celoslovenského nedostatku pracovných síl je pre radnicu takmer nemožné nájsť na túto prácu nových ľudí. Aj v tomto ohľade prišla v decembri dobrá správa. Mestský úrad bol úspešný s projektom Podpora opatrovateľskej služby pre mesto Piešťany a na dva roky získal takmer 500-tisíc eur na
mzdy pre opatrovateľky.

Radšej zostať aktívny

Radnica aktuálne prevádzkuje dve zariadenia opatrovateľskej služby a jedno zariadenie pre seniorov. Dohromady je tam 45 lôžok. Táto kapacita je nedostačujúca a o novom domove dôchodcov, ktorý by zriadilo mesto, sa hovorí už roky. Mal vyrásť na mieste bývalej 8. základnej školy na sídlisku Adam Trajan alebo v budove Lesoprojektu na ulici Pod Párovcami.

Sľubujú ho aj súkromní investori. Zariadenie pre seniorov bolo jedným z argumentov, prečo väčšina zastupiteľstva v septembri súhlasila s výmenou a predajom pozemku oproti Kauflandu. Česko-holandská spoločnosť Fidurock deklarovala záujem postaviť tam nákupnú galériu, zariadenie sociálnych služieb a dve päťpodlažné polyfunkčné budovy.

Aj keď sa niektoré zo zámerov župy, mesta alebo súkromníkov v dohľadnej dobe naplnia, seniorov bude v našom meste stále pribúdať a kapacity v takýchto zariadenia budú s veľkou pravdepodobnosťou stále nedostačujúce.

Príslušníci strednej a mladšej generácie by preto mali zostať čo najdlhšie aktívni a brať si príklad z Oľgy Osvaldíkovej, ktorá ešte ako 90-ročná dokázala svojim žiačkam predviesť základné baletné kroky.

Text: Martin Palkovič Foto: Martin Ričány / 365 tvárí Piešťan