Športovú halu chcú Piešťany aj ďalších sto miest a obcí

O projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja je obrovský záujem. Nové multifunkčné centrá chce postaviť 117 samospráv vrátane Piešťan. Radnica ma vytipované dve lokality – pri základných školách na Brezovej ulici a na Ulici F. E. Scherera.

S možnosťou výstavby športových centier pre deti a mládež oslovil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) starostov miest a obcí s počtom obyvateľov nad 5 tisíc.

„Svoj záujem sme už potvrdili a poslali sme dve varianty – areál Základnej školy na Brezovej ulici a Základnej školy F. E. Scherera,“ informoval primátor Miloš Tamajka.

Haly sú navrhnuté tak, aby mohli stáť pri základných školách. Nie sú potrebné ďalšie priestory na šatne, sprchy ani toalety. Zároveň je nový objekt možné pričleniť k existujúcim budovám, v ktorých už je takéto zázemie.

V hale má byť ihrisko s rozmermi 20 x 40 metrov, ktoré bude v zime slúžiť na hokej a korčuľovanie.

V lete, po rozpustení ľadu, vznikne priestor pre basketbal, pozemný hokej, hádzanú alebo tenis.
Slovenský zväz ľadového hokeja bude investorom a zároveň aj prevádzkovateľom hál.

Samosprávy, ktoré zväz vyberie, by sa na projekte mali podieľať zabezpečením sieťových prípojok, vybudovaním parkovacích miest či vonkajšieho areálu.

„Veľmi nás teší obrovský záujem miest a obcí o tento projekt a zároveň cítime veľkú zodpovednosť, ktorú zväz ako iniciátor tejto myšlienky nesie,“ povedal prezident SZĽH Martin Kohút.

Najviac žiadosti prišlo z Banskobystrického samosprávneho kraja (19), nasledoval Žilinský kraj (17), Prešovský kraj (16), Košický kraj (15), Trenčiansky kraj (14), Bratislavský kraj (13), Nitriansky kraj (12) a Trnavský kraj (11).

Novovzniknuté oddelenie projektov a rozvoja SZĽH momentálne spracováva jednotlivé žiadosti. „V týchto dňoch prebieha formálna kontrola jednotlivých dokumentov podľa splnených, resp. nesplnených bodov výzvy. Po skončení tejto fázy pôjdeme do komunikácie s každým, kto splnil kritériá a následne vycestuje pracovná skupina priamo do regiónov,“ povedala riaditeľka oddelenia Diana Kosová.

Zdroj: piestany.sk, szlh.sk