Školy určili termíny na zápis prvákov

Rodičia budú môcť zapísať svoje deti na všetky piešťanské základné školy v rovnakých termínoch – 6. a 7. apríla. Zápis bude v týchto dňoch prebiehať na piatich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany aj na Cirkevnej spojenej škole, ktorú zriaďuje Arcibiskupský úrad Trnava.

Súčasťou zápisu je rozhovor s pedagógmi, počas ktorého preveria vyspelosť detí. Aj na základe komunikačných schopností, rozpoznávania farieb, kreslenia základných geometrických tvarov a ďalších schopností môže následne riaditeľ školy rozhodnúť o odklade začiatku školskej dochádzky. Urobí to na základe žiadosti rodičov.

Zápisy budú prebiehať 6. apríla (14.00 do 18.00 h) a 7. apríla od (8.00 do 12.00 h) na ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova, ZŠ Brezová a ZŠ F. E. Scherera. Rodičia by si mali priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je päť základných škôl. Jednotliví riaditelia musia informácie o zápise zverejniť na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom najneskôr do 1. marca.

Zápis na Cirkevnú spojenú školu, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcibiskupského úradu Trnava, prebieha v rovnakom termíne ako zápisy na ostatné piešťanské základné školy – v piatok 6. apríla od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 7. apríla od 8.00 do 12.00 h v priestoroch školy na Ulici Pod Párovcami č. 127.

Cirkevná spojená škola bude o zápise prvákov informovať aj na svojej web stránke.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič