Školy súťažia o podporu pre živé kŕmidlo a prírodnú učebňu

Do projektu Raiffeisen banky s názvom Sme šťastní, keď môžeme pomáhať, sa zapojili dve piešťanské školy. Na základe hlasovania môže ZŠ na Holubyho ulici získať peniaze na vybudovanie priestoru, kde budú žiaci pozorovať vtákov. ZŠ sv. Márie Goretti sa uchádza o finančnú pomoc na postavenie ovocného sadu a okrasného parku s oddychovou zónou.

Projekt Základnej školy na Holubyho ulici počíta s otvorením netradičnej triedy, ktorej súčasťou budú vtáčie búdky, kŕmidlá a kamerový systém napojený na počítačovú sieť. Tá umožní deťom pozorovať život operencov. Živý prenos má byť dostupný aj na web stránke školy.

Základom prírodnej učebne, ktorú chce otvoriť cirkevná škola, budú ovocné stromy, okrasné dreviny a byliny, zberné nádoby na zrážkovú vodu, lavičky a meteorologická stanica. Projekt má pomôcť prehlbovať schopnosti žiakov pozorovať prírodu a podieľať na starostlivosti o zeleň.

Hlasovať za jeden z týchto projektov môže každá osoba vo veku od 18 rokov, ktorá vypíše hlasovací hárok v pobočke Raiffeisen banky so sídlom na Teplickej ulici 2 (oproti Auparku) v Piešťanoch. Každý môže hlasovať iba raz, a to počas mesiaca marec 2016.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič