Skauti čistili Piešťany a pomáhali ornitológovi

V nedeľu, 18. novembra, vďaka iniciatíve skautov z 80. zboru Ginko Piešťany prebehlo v poradí už tretie čistenie mesta. Pred tým skauti vyčistili cestu z Bezovca na Tematín, okolie Domu umenia, Húpacieho, Kolonádového a Krajinského mostu a to po oboch stranách rieky Váh. Tento raz sa pustili do oblasti chráneného vtáčieho územia na brehu Sĺňavy. Ide o miesta, kde hniezdi mnoho lokálneho vtáctva a žijú tam aj bobry, nutrie a iné vzácne živočíchy.

Akcie Čistíme naše mesto sa zúčastnili nielen skauti, ale aj široká verejnosť. Udalosť bola totiž verejná a pozvaní boli všetci, ktorí mali záujem svojou troškou prispieť, a to aj napriek chladnému počasiu.

Vďaka vysokému počtu účastníkov (23) sa podarilo vyzbierať až 12 vriec odpadu a to prevažne naplavených plastových fliaš.

Okrem zbierania naplavených smetí v ťažkom teréne na brehoch Sĺňavy bolo tento raz cieľom aj postrihať ročné vŕbové výhonky a to preto, aby pri odchyte nenadletovali vtáky nad sitá a tiež mali miesto na hniezdenie.

Okrem brigády sa účastníci dočkali aj úvodnej prednášky o vtáctve od ornitológa a dobrovoľníka Ericha Kubicu, ktorý za svoje aktivity získal v roku 2017 Cenu primátora mesta Piešťany v kategórií Osobnosť environmentálnej oblasti.

Do konca roka chcú skauti prispieť ešte niekoľkými čisteniami, ako aj kvalitnými prednáškami na ekologické témy od odborníkov. Veď planétu máme len jednu, vravia.

Ak sa chcete do čistenia Piešťan zapojiť aj vy, facebookovú udalosť nájdete na tejto adrese.

Text a foto: Matthias Arnould