Seniorský parlament v novom zložení

Dňa 4. apríla 2019 sa konala v zasadacej sále Mestskej knižnice volebná schôdza Seniorského parlamentu mesta Piešťany (SP).

SP vznikol v roku 2015 na základe Ústavy SR, čl. 29 (1): „Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.“ Účastníci schôdze si vypočuli správu o činnosti SP od založenia až do súčasnosti a informáciu o budúcich smeroch ďalšieho pôsobenia SP.

Prítomní občania Piešťan zvolili potom nový 15 – členný Seniorský parlament. Po skončení schôdze sa zišiel na prvom zasadnutí nový SP a zvolil zo svojich radov predsedu, podpredsedu a Riadiaci výbor SP. Staronovým predsedom sa stal Ing. Štefan Škulec, PhD., novým podpredsedom Ing. Marian I. Fabian.

„Načo je dobrý tento spolok? Pamätáte na Radu starších z Mayoviek? V spolupráci s inými organizáciami pripravuje rozličné vzdelávacie prednášky: majú znalosti, kontakty a vedia sa dohodnúť. Brigádujú na rozličných verejných zariadeniach – nezabudli a pomáhajú mestu. Majú pripravené plány do budúcnosti – sú vytrvalí a vedia čo je dôležité,“ uviedol Marian I. Fabian.

Dodal, že v minulosti členovia Seniorského parlamentu zorganizovali petíciu za záchranu letiska, ktorá zastavila rozhodnutie o jeho likvidácii. Podieľali sa na tom, že v lete znova začnú z letiska Piešťany lietať veľké dopravné lietadlá.

Text: Tlačová správa – Seniorský parlament