Sčítanie obyvateľov je elektronické, vyplniť formulár má trvať iba 10 minút

Dosiahnuté vzdelanie, rodinný stav, vierovyznanie, národnosť. Na tieto a ďalšie otázky by mal v najbližších týždňoch odpovedať každý obyvateľ Slovenskej republiky. V pondelok 15. februára sa začalo sčítanie obyvateľstva, ktoré je prvýkrát vo svojej vyše storočnej histórii elektronické.

Sčítať sa musí každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt a rovnako občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať deti je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami.

Na základe výsledkov sčítania sa budú plánovať kapacity v škôlkach, školách či sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, ale aj rozvoj dopravnej infraštruktúry. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Ľudia odpovedajú na otázky týkajúce sa ich pobytu, dochádzania do zamestnania alebo školy, práce z domu. Všetky údaje, ktoré uvedú vo formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Vyplnenie elektronického formulára na web stránke www.scitanie.sk nemá zabrať viac než 10 minút. Formulár obsahuje 14 otázok, všetky sú doplnené o krátke vysvetlivky, vypĺňanie by tak malo byť jednoduché a rýchle.

Zároveň bude možné využiť službu asistovaného sčítania, ktoré sa však kvôli pandémii začne až 1. apríla. „V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú pôsobiť i mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu obyvateľ požiada,“ vysvetlila Jasmína Stauder, hovorkyňa Projektu Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021.

Zdroj: scitanie.sk Text a ilustr. foto: Martin Palkovič