Rezort opustili tri subjekty, chce zaviesť značku Made in Piešťany

Oblastná organizácia cestovného ruchu bude mať menej členov. Obec Banka z nej vystúpila, ďalším dvom skončilo členstvo na základe nezaplatenia poplatku. Vyplýva to zo záverov valného zhromaždenia Rezortu Piešťany, ktoré sa uskutočnilo v polovici februára.

Delegáti zároveň odsúhlasili vstup hotela Harmónia, ktorého predchodcom je hotel Odevák stojaci neďaleko Sĺňavy v katastri obce Banka. „Plnohodnotným členom sa stane, ak si splní povinnosti vyplývajúce zo stanov Rezortu Piešťany,“ informoval jeho riaditeľ Štefan Šiška.

Združeniu malých podnikateľov v cestovnom ruchu Piešťany For You a hotelu Sandor Pavillon bolo podľa jeho slov ukončené členstvo na základe neuhradenia príspevkov za rok 2014.

Rezort Piešťany bude aj tento rok žiadať o dotáciu, ktorú che použiť na vzdelávacie aktivity, marketing, tvorbu produktu a rozšírenie infraštruktúry. Z týchto peňazí bude financovať účasť na veľtrhoch, rozšírenie športových aktivít v blízkosti nedávno postaveného ihriska pre street workout aj značenie cyklotrás. V tomto roku má tiež vzniknúť značka Made in Piešťany, ktorú dostanú typické zážitky, chute a výrobky z nášho mesta.

Štefan Šiška dodal, že na valnom zhromaždení sa neudiali zmeny v predstavenstve organizácie. Predsedom zostáva Remo Cicutto, ktorý zastupuje Mesto Piešťany a podpredsedom je Viliam Mikuláš zastupujúci kúpele.

Zmeny v predstavenstve Rezortu Piešťany inicioval na poslednom mestskom zastupiteľstve Tomáš Hudcovič zo Spoločne pre Piešťany. Navrhol, aby samosprávu v predstavenstve zastupoval jeho poslanecký kolega Denis Kristek.

„Rezort sa postupne rozpadá, je nefunkčný, nerobí, to čo má, nezabezpečuje úlohy, na ktoré bol zriadený. Situáciu je potrebné riešiť novou krvou, ktorá sa týchto ľudí pokúsi spojiť. Ak členovia nezačnú fungovať iným spôsobom, Rezortu Piešťany nemá žiadne opodstatnenie,“ odôvodnil svoj návrh.
„Z tejto funkcie ma môže odvolať iba valné zhromaždenie a nie mestské zastupiteľstvo,“ reagoval na jeho slová Remo Cicutto.

Poslanci preto hlasovali o odporúčaní, aby primátor na valnom zhromaždení inicioval odvolanie doterajšieho zástupcu mesta v predstavenstve. Tento návrh neprešiel.

Miloš Tamajka poslancov informoval, že on sám sa vzdal funkcie podpredsedu dozornej rady, do ktorej ho ešte ako poslanca delegovalo predchádzajúce mestské zastupiteľstvo.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič