Reštaurovanie historických albumov na pohľadnice

S finančnou podporou poskytnutou Fondom na podporu umenia Balneologickému múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch sa podarilo zreštaurovať dva historické albumy zo zbierky balneohistórie, t. j. zbierky zameranej na dokumentovanie dejín kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku.

V prvom z historických albumov (ev. č. B2-3708) je uložená zbierka 168 kusov kolorovaných a čiernobielych pohľadníc z rôznych kúpeľov a miest na Slovensku a Maďarsku. Časovo pochádzajú z obdobia od konca 19. storočia do 40. rokov 20. storočia. Na titulnej strane je nalepená farebná tlač vázy s kyticou ruží, pod ňou je slabšie viditeľný vyzlátený nápis „Album“. V druhom historickom albume (ev. č. B2-5354) je uložená zbierka 192 kusov kolorovaných a čiernobielych pohľadníc z piešťanských kúpeľov, obce Piešťany a pohľadníc s vojenskou tematikou z obdobia 1. svetovej vojny. Pohľadnice časovo pochádzajú z obdobia konca 19. storočia až prvej tretiny 20. storočia. Na titulnej strane je rastlinný ornament, kolorovaný výrez z pohľadnice a vyzlátený nápis „Album“.

Albumy mali poškodené dosky väzby a samotnú väzbu, poškodené boli aj jednotlivé strany albumov. Vzhľadom na charakter týchto poškodení albumov bolo potrebné ich komplexné reštaurovanie a ošetrenie. Kritický bol aj stav papiera albumov, ktorý bol veľmi krehký a lámavý.

Reštaurátorka Mgr. art. Jana Krajčovičová vyčistila stránky knižných blokov albumov od prachu a nečistôt. Scelila roztrhnuté a zlomené časti papiera na jednotlivých stranách albumu. Neutralizovala papier a zreštaurovala dosky väzby a samotnú väzbu, doplnila a scelila uvoľnené časti pokryvu dosiek. Zreštaurovala poškodené chrbty albumov a vyretušovala a farebne zjednotila väzbu a obrázky na predných doskách albumov.

Reštaurovaním sa podarilo zastaviť degradáciu materiálu albumov, zlepšiť ich stav a obnoviť estetické hodnoty.

Text: Vladimír Krupa

Album B2-3708 – celkový pohľad, stav pred reštaurovaním

Album B2-3708 – celkový pohľad, stav pred reštaurovaním

Album B2-3708 – detailný pohľad na chrbát väzby albumu po odstránení pokryvu chrbta, stav počas reštaurovania

Album B2-3708 – dosky väzby po rozobratí a vyčistení (rubová strana), stav počas reštaurovania

Album B2-3708 – celkový pohľad, stav po reštaurovaní

Album B2-5354 – celkový pohľad, stav pred reštaurovaním

Album B2-5354 – detail poškodenia vnútra albumu, stav pred reštaurovaním

Album B2-5354 – detaily hláv knižného bloku, kapitálky chýbajú

Album B2-5354 – uvoľnené šitie posledných strán