25.05.2018 # 12:12 # 12:12

Reštaurovanie historického secesného albumu zo zbierok múzea

V roku 2017 získalo Balneologické múzeum Imricha Wintera finančný príspevok z Fondu na podporu umenia na reštaurovanie historického secesného albumu v balneohistorickej zbierke múzea. V albume je uložená dobová zbierka 224 kusov historických pohľadníc, ktorá vznikala v prvej štvrtine 20. storočia.

Reštaurátorský výskum zhodnotil stav predmetu a stanovil postup jeho reštaurovania. Najvážnejším poškodením bol chýbajúci pokryv chrbta albumu. Zachovaný bol iba vo fragmente oddelenom od knihy. Dosky mali poškodené okraje a rohy, boli znečistené hmyzom a predná doska bola farebne pozmenená voči zadnej – vplyvom svetla. Papier knižného bloku bol pomerne krehký a lámavý (proces kyslej degradácie papiera) – strany albumu na mnohých miestach roztrhnuté a polámané, na okrajoch znečistené prachom, miestami hmyzom. Predsádkový list na prídoští prednej dosky bol čiastočne odlepený, pokrčený s drobnými úbytkami papiera. Kovové svorky, ktorými je album zviazaný, miestami vykazovali poškodenie koróziou, kapitálky väzby boli uvoľnené a zdeformované.

Vzhľadom na zistený stav albumu bolo potrebné komplexné reštaurovanie a ošetrenie tohto zbierkového predmetu.

Secesný album – stav pred reštaurovaním, foto E. Drobná

Album reštaurovala reštaurátorka papiera Mgr. art. Jana Krajčovičová. Všetky časti albumu očistila od prachu a od znečistenia hmyzom. Opravovala poškodenia papiera a papier knižného bloku albumu neutralizovala. Odizolovala kovové svorky, opravila okraje a rohy dosiek väzby a vytvorila nový pokryv chrbta väzby v súlade s fragmentom pôvodného. Ošetrila a fixovala kapitáliky, upevnila nový chrbátnik a pokryv chrbta väzby a aplikovala fragment pôvodného. Nasadila dosky väzby, vylepila prídoštia japonským papierom a ošetrenými predsádkami. Napokon nasledovalo záverečné vyretušovanie predsádok a dosiek väzby. Na album bol zhotovený ochranný obal. Reštaurovanie obnovilo estetické a remeselné kvality albumu, odstránilo kritický stav predmetu a predĺžilo jeho životnosť.,

Zvyšok pokryvu chrbta po uvoľnení dosiek väzby, foto J. Krajčovičová

Reštaurovanie kapitálikov a chrbta väzby, foto J. Krajčovičová

Nový chrbátnik po upevnení a reštaurovanie listov bloku albumu, foto J. Krajčovičová

Stav albumu po zreštaurovaní, foto E. Drobná

Text: Vladimír Krupa

X