Reinštalácia expozície M. R. Štefánika v Balneologickom múzeu

V rámci dlhodobého programu postupnej reinštalácie stálych expozícií v Balneologickom múzeu Imricha Wintera sme vďaka grantu, ktorý nám z verejných zdrojov poskytol v roku 2019 Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu, reinštalovali expozíciu venovanú Milanovi R. Štefánikovi.

Práve v našom, vtedy piešťanskom múzeu bola v roku 1933 slávnostné otvorená vôbec prvá expozícia M. R. Štefánika na Slovensku. Expozícia bola po roku 1948 zrušená a obnovili sme ju po roku 1989. V posledných rokoch sme postupne systematicky dávali reštaurovať predmety z cudzokrajných etnografických zbierok M. Štefánika (išlo predovšetkým o textílie z Ďalekého východu, strednej Ázie, rohož z Tahiti a i.). Ale aj predmety pochádzajúce z interiéru jeho rodného domu – skrine, kolísku a detskú postieľku, obraz – olejomaľbu Ježiša Krista s tŕňovou korunou na hlave, ako aj veci z jeho osobného vlastníctva (napr. Štefánikovu podplukovnícku uniformu a i.).

V rámci reinštalácie expozície sme sa rozhodli expozíciu aj v budúcnosti členiť na časť prezentujúcu život a dielo Štefánika a na časť s vystavenými predmetmi z interiéru jeho rodného domu evokujúcimi zariadený priestor interiéru domu. Súčasťou reinštalácie bola aj úprava elektroinštalácie, vybavenie expozície LED-svietidlami, moderným digitálnym vlhkomerom a teplomerom a moderným odvlhčovačom.

Expozičná časť približujúca detstvo, mladosť a štúdiá M. R. Štefánika

V expozícii sú časti: detstvo, mladosť a štúdiá, cesty a jeho vedecká činnosť, vojenská a diplomatická činnosť počas 1. svetovej vojny a podieľanie sa na zahraničnom odboji Čechov a Slovákov. Tragická smrť generála M. R. Štefánika počas návratu do vlasti 4. mája 1919.

Jednotlivé časti a ich expozičné vitríny dotvárajú pozadia s veľkoplošnou fotografickou zväčšeninou historickej fotografie vzťahujúcou sa k tej – ktorej etape života Štefánika, s textami v slovenskej a anglickej jazykovej podobe a s nemeckým textom v príručných textoch poskytovaných návštevníkom expozície. V každej časti sú digitálne fotorámiky, v ktorých je návštevníkom prezentovaný súbor vybraných fotografií vzťahujúcich sa k tomu, ktorému obdobiu života generála. V jednotlivých expozičných vitrínach sú vystavené aj originálne trojrozmerné predmety zo zbierok múzea priamo sa vzťahujúce k Štefánikovi a pochádzajúce či už z jeho osobného vlastníctva ale aj menší súbor predmetov z jeho cudzokrajných etnografických zbierok, predmetov viažucich sa k jeho činnosti v období 1. svetovej vojny. Originálne predmety sú doplnené textami, reprodukciami dobových fotografií a archívnych materiálov (aj v digitálnej podobe). V samostatnej vitríne je vystavený cenný súbor drobných predmetov, ktoré Štefánik získal do svojich etnografických zbierok v Japonsku a hodnotná vyšívaná stuha z Číny.

Dopĺňajú ju veľkoplošné materiály – obrazy, historické plagáty a menšia vitrína s pamiatkami na tragickú smrť generála

V menšej pultovej vitrínke sú vystavené predmety vzťahujúce sa k Štefánikovej tragickej smrti (napr. posmrtná maska), pamätné medaily, pohľadnice, bronzový reliéf generála z profilu.

Expozíciu dopĺňajú veľkorozmerné predmety z etnografických zbierok – cenný japonský záves z 18. storočia, veľká rohož z tapy pochádzajúca z Tahiti, historické plagáty vzťahujúce sa k 1. svetovej vojne a československému zahraničnému odboju

Na tvorbe reinštalovanej expozície sa podieľali Mgr. Andrej Bolerázsky (historik múzea), Eva Drobná (fotografka múzea), Stano Jendek (externý grafik – grafické práce a tlač), firmy Horňák – Dolné Voderady a Plexiplast – Praha (zhotovenie vitríny a drobných výstavných prvkov)

Prínosom pripravovanej reinštalácie stálej expozície vedca a generála Milana R. Štefánika je moderným spôsobom priblížiť verejnosti – návštevníkom múzea významnú osobnosť slovenských i európskych dejín konca 19. a začiatku 20. storočia.

Vladimír Krupa Foto: Eva Drobná

Časť expozície venovaná japonikám zo zbierky Štefánika, rohoži z Tahiti (vpravo) a buste od sochára L. Majerského

Detailný pohľad do vitríny s japonikami a vyšívanou textíliou z Číny