Radnica získala dotácie na ošetrenie dvoch známych stromov aj na opravu Pamätníka holokaustu

Dva topole čierne, ktoré ľudia často obdivujú z Kolonádového mosta, sú chránené. Pamätníka holokaustu pripomína deportácie Piešťancov prenasledovaných kvôli vierovyznaniu. Mesto Piešťany získalo dotáciu 3 230 eur z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody 2020 Ministerstva životného prostredia SR na ochranu dvoch stromov na brehu rieky Váh. Tieto dva topole čierne boli v roku 2006 vyhlásené za chránené stromy z hľadiska vedeckého, ekologického a krajinotvorného.

Vek stromov sa odhadujem na sto rokov, ale vzhľadom na vynikajúce zásobenie vodou, je to len odhad. Poskytnuté financie budú použité na ošetrenie týchto stromov.

Ďalšiu úspešnú žiadosť o dotáciu podala piešťanská radnica za účelom opravy Pamätníka holokaustu. Reagovala na výzvu vtedajšieho predsedu vlády Petra Pellegriniho. Hlavným zámerom poskytovania uvedenej výzvy bola oprava vojnových hrobov, pamätníkov alebo pamätných tabúľ, všeobecné zvýšenie národného povedomia o boji proti fašizmu a problematike extrémizmu.

Dotácia vo výške 2 300 € bude použitá na opravu praskliny steny budovy – pietneho miesta, v ktorej sa Pamätník holokaustu nachádza. Pamätník stojí v areáli židovského cintorína na Bratislavskej cesty a vznikol s cieľom uctenia pamiatky piešťanských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Slávnostne ho otvorili 15. decembra 2005.

Zdroj: piestany.sk