06.01.2015 # 15:50 # 15:50

Radnica žiada o dotáciu na opravu strechy CVČ Ahoj

www.wai.sk/uvod
Inzercia

Minulý rok dala samospráva opraviť fasádu, v marci sa jej zástupcovia dozvedia, či ministerstvo kultúry poskytne peniaze aj na rekonštrukciu strechy. Centrum voľného času Ahoj je národnou kultúrnou pamiatkou.

O podaní žiadosti informovala mestská web stránka. Na realizáciu zámeru je potrebných vyše 17-tisíc eur. V prípade úspechu, sa bude mesto spolupodieľať na financovaní projektu sumou 929 eur.

Projekt je rozpočtovaný na štyri kategórie – oprava alebo výmena strešnej krytiny, oprava alebo výmena laťovania plus debnenie strešné, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií a obnova komínu. Strecha je v kritickom stave, zapríčinenom opotrebovaním materiálu.

Rezort kultúry poslal do Piešťan peniaze na rekonštrukciu fasády Centra voľného času Ahoj už minulý rok. K dotácii vo výške 10-tisíce eur doložilo mesto 27-tisíc eur.

Vila v centre mesta je národnou kultúrnou pamiatkou. Má architektonickú, historickú aj urbanistickú hodnotu. Asi piatim stovkám detí slúži od roku 2001.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk

Inzercia
X