Rozpočet mesta Piešťany je schválený, na opravu troch ulíc vyhradili 1,2 mil. eur

Mestský rozpočet na rok 2022 počíta s realizáciou viacerých projektov, ktoré neboli uskutočnené v uplynulých rokoch.

Dopravná, Furdekova a Moyzesova

Poslanci vo štvrtok (9. decembra) schválili rozpočet mesta Piešťany na rok 2022, ktorý v príjmovej časti počíta so sumou 33 054 056 eur. Na strane výdavkov je rozpočtovaných 33 043 648 eur.

Medzi najväčšie investície, ktoré by mali byť realizované v roku končiacom komunálnymi voľbami, patria rekonštrukcie vybraných ulíc. Na prvú etapu Dopravnej je vyhradených 790-tisíc eur. Ide o úsek medzi stanicou a podchodom na križovatke s Vrbovskou cestou.

Nové šírkové usporiadanie počíta s obojsmernou cestou pre cyklistov, parkovacími miestami aj zastávkami pre mestskú a prímestskú dopravu.

Mesto plánovalo začať už v tomto roku, prebiehali však rokovania so Železnicami Slovenskej republiky, ktorým časť pozemkov pod touto komunikáciou patrí.

Opravy by sa mali dočkať aj ulice Furdekova a Moyzesova, v rozpočte je na ne 395-tisíc eur. Ďalších vyše 100-tisíc eur má stáť vjazd do zberného dvora a 57-tisíc eur nový chodník na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Dubová a Inčučuna

Revitalizácia ďalšej časti potoka Dubová bola v mestskom rozpočtu už v roku 2020. Úsek medzi Priorom a Vodárenskou ulicou nie je doteraz realizovaný, ale radnica s týmto projektom naďalej počíta. Za vyše 300-tisíc eur pribudnú na približne 400 metrov dlhom úseku chodníky pre chodcov a cyklistov, ale aj mobiliár – lavičky, stojany na bicykle a smetné koše. „Spracovaná je realizačná projektová dokumentácia, je potrebné zabezpečiť vydanie stavebného povolenia a majetkoprávne vysporiadanie úseku pri Bille,“ píše sa v komentári k tejto rozpočtovej položke.

Nových hracích prvkov by sa mali v roku 2022 dočkať deti, ktoré obľubujú ihrisko Inčučuna. Tie doterajšie nevyhovovali bezpečnostným kritériám, v polovici augusta 2020 ich preto pracovníci Služieb mesta Piešťany odstránili. Následne zmizol aj drevený plot. Ľudia sa obávali, že obľúbené ihrisko je navždy zrušené.

Tento rok však nechala radnica vybudovať nové oplotenie. Na dokončenie rekonštrukcie ihriska Inčučuna je v budúcoročnom rozpočte 152-tisíc eur.

Vnútroblok a osvetlenie

Na nasledujúci rok sa presúva aj búranie chátrajúcej školy na sídlisku Adam Trajan, za ktoré radnica podľa výsledku verejného obstarávania zaplatí 90-tisíc eur. V rozpočte na rok 2022 je na revitalizáciu vnútrobloku, kde táto budova stojí, vyhradených 181-tisíc eur. Z toho 20-tisíc eur je určených na architektonickú súťaž, ktorá rozhodne o novej podobe tohto priestoru.

Kapitálový transfer pre Služby mesta Piešťany vo výške 75-tisíc eur má pokryť náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia na vale medzi Krajinským mostom a Lodenicou. Ide o úsek, kam si večer i skoro ráno chodí veľa Piešťancov zabehať, viaceré lampy však často nesvietia.

Text: Martin Palkovič