Radnica hľadá riaditeľa alebo riaditeľku Mestského kultúrneho strediska Piešťany

Súčasťou práce nového človeka na čele Mestského kultúrneho strediska Piešťany bude tvorba programovej štruktúry tejto príspevkovej organizácie. Radnica vyhlásila výberové konanie, uchádzači musia poslať prihlášku najneskôr 29. októbra 2021.

K žiadosti u účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť okrem životopisu a motivačného listu aj projekt riadenia a rozvoja MsKS. Potrebné je aj potvrdenie o dĺžke praxe v riadiacej funkcii, pričom minimum sú dva roky.

Úspešný uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí, riadiace a organizačné schopnosti. Výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka. Pripraviť by si mal projekt rozvoja a riadenia MsKS. Očakávať môže plat v rozpätí 972 až 1167 eur.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť do 29. októbra 2021 do 12:00 h na adresu Mestského úradu Piešťany.

Výberové konanie bude mať dve časti. Prvou je verejné vypočutie uchádzačov, ktorého súčasťou je prezentácia projektu rozvoja MsKS a otázky verejnosti. Nasledovať bude neverejný pohovor s výberovou komisiou.

Všetky podrobnosti nájdete na web stránke mesta Piešťany.

Zdroj: piestany.sk