Radnica hľadá dobrovoľných hasičov

Mesto Piešťany má záujem obnoviť dobrovoľný hasičský zbor. Každý, kto chce pomáhať druhým, chrániť ich majetok a životy, sa môže prihlásiť do 14. júna.

„Potrebujeme stálych členov,  ale aj mladých ľudí – mládencov aj dievčatá, všetkých so zápalom pre hasičskú robotu. Nie je to ľahká práca ale je nanajvýš záslužná a humánna. Je to aj práca pre ľudí, ktorí chcú pomáhať a chrániť majetok a životy svojich blízkych, ktorí majú chuť  zúčastňovať sa, ale aj podieľať sa na organizovaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,“ vysvetlila Vlasta Andelková, referent pre civilnú ochranu a bezpečnosť.

Záujemcovia ju môžu kontaktovať do 14. júna na telefónnych číslach +421 33 77 65 340, +421 904 499 496 alebo e-mailom vlasta.andelkova@piestany.sk.

Zdroj: Mesto Piešťany