Radnica chce polopodzemné kontajnery, ide o pilotný projekt

Obyvatelia vybraných častí Piešťany by si už v tomto roku mohli vyskúšať, aké výhody a nevýhody majú kontajnery zapustené pod zemou. Takéto stanovištia zrejme pribudnú na sídliskách. Aby boli efektívne, musia stáť v hustejšie obývaných častiach mesta.

Mestskí úradníci v spolupráci so zberovou spoločnosťou Marius Pedersen, a. s. začínajú hľadať lokality, kde by mohli takéto kontajnery stáť. Poslancov o zámere v utorok na mestskom zastupiteľstve informoval primátor Miloš Tamajka: „Predpokladám, že to bude sídlisko Juh alebo Adam Trajan.“

Jednou z výhod je podľa jeho slov možnosť rozšírenia parkovacích miest, kontajnery zapustené do zeme totiž zaberú menej miesta. Projekt má byť financovaný z mestského rozpočtu, ale je možné na tento účel získať aj dotáciu.

Ďalšími výhodami takéhoto riešenia sú čistota okolia, efektívnejšia manipulácia s odpadom, eliminácia zápachu a zabránenie prístupu hlodavcov k odpadkom.

Nevýhodou môže byť väčšia vzdialenosť nových stanovíšť od obytných domov. Vo vybraných lokalitách budú pôvodné miesta s nádobami na odpad nahradené centrálnym stanovišťom s polopodzemnými kontajnermi, čím sa mnohým obyvateľom predĺži cesta.

Poslanec Peter Jančovič, ktorý je odborníkom na odpadové hospodárstvo, iniciatívu vedenia mestského úradu privítal. Podľa jeho slov sú náklady na jedno stanovište asi 15-tisíc eur. Štandardne je tam po jednom kontajneri s objemom 5 m3 na papier, plasty, sklo a dva na zmesový odpad.

Primátor dodal, že pilotný projekt mestu nezvýši náklady na odvoz odpadu. „Treba sa pýtať aj aké budú náklady po ukončení pilotného projektu, pretože kontajnery budeme mať už v zemi,“ reagoval Peter Jančovič.

Text: Martin Palkovič, Tlačová správa MsÚ Foto: piestany.sk