Proti premenovaniu ulice protestuje Spoločnosť M. R. Štefánika

O zmenu názvu požiadal investor, ktorý ulicu na križovatke s Vodárenskou postavil. Ide o súkromný pozemok, samospráve ju nemieni odovzdať a myslí si, že mala prihliadnuť na jeho názor.

Ulica Milana Antala dostala svoje meno v septembri 2014, nové zastupiteľstvo by sa však jej názvom malo zaoberať opäť. O to, aby niesla meno spisovateľa Gejzu Vámoša, požiadal jej majiteľ Marek Marko.

Proti sa však postavil piešťanský klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Astronóm Milan Antal bol jej čestným členom a premenovanie považujú zástupcovia klubu za neúctivé. Pripomienku k návrhu VZN o zmene názvu na G. Vámoša podpísalo štrnásť ľudí.

Včera ju prerokovala kultúrna a názvoslovná komisia, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Predchádzajúci poslanecký zbor schválil pomenovanie po významnom slovenskom astronómovi jednohlasne.

Pripomienke Spoločnosti M. R. Štefánika komisia vyhovela aj s prihliadnutím na postoj majiteľa, ktorého rodina bude na ulici bývať. Podľa jeho názoru je základným problémom fakt, že o názve rozhodla samospráva bez toho, aby ho s ním konzultovala.

Služobne najstarší člen komisie Kornel Duffek povedal, že za 25 rokov jeho pôsobenia, nebola z pomenovania žiadnej ulice takáto kauza.

Návrh na premenovanie ulice prerokuje dnes mestská rada, v hre je aj jeho stiahnutie z programu zastupiteľstva. Ulica tak zrejme zostane pomenovaná po Milanovi Antalovi.

Tento významný slovenský astronóm bol potomkom starej piešťanskej rodiny. Pôsobil vo viacerých krajinách, ale väčšinu života prežil v Piešťanoch, po ktorých pomenoval aj jeden z asteroidov. Okrem neho objavil niekoľko ďalších planétok.

Text a foto: Martin Palkovič