Krása ukrytá v rozprávkach rozvíja morálne hodnoty detí

Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva (Slovindia) ako mládežnícka organizácia pripravuje projekty zamerané na zdravý životný štýl a zmysluplné trávenie voľného času bez drog a alkoholu.

Kapila Muni, žijúci v 8.st. pred Kristom, objavil prvú typológiu s etickým rozmerom rozšírenou do celého sveta. Opísal ju ako tri guny: tamas (temnota), satvas (svetlo), radžas (aktivita). Tieto tri kvality ľudského života prevzala aj zakladateľka a súčasná predsedníčka Slovindie PhDr. Anna Galovičová, odborníčka na indickú psychológiu, filozofiu a védsku kultúru. Esenciu tejto prastarej múdrosti združenie prenáša do všetkých projektov tak, aby rozvíjali satvické kvality, dobrom pravdu a krásu v človeku.

V decembri 2014 prebehlo stretnutie s indickým veľvyslancom na Indickom veľvyslanectve v Bratislave, hlavný bodom programu bolo plánované aktivity združenia. Jeho Excelencia Param Jit Mann inšpiroval svojim návrhom na zorganizovanie výstavy detskej kresby.

Koncept sa osvedčil v predošlom veľmi úspešnom projekte Krása ukrytá v rozprávkach, ktorý sa realizoval v mesiacoch júl – august 2007 pre 150 detí v Detskom mestečku v Zlatovciach a v sanatóriu Zelený strom pre deti s postihnutím. Dobrovoľníci deťom v skupinkách čítali indické rozprávky, diskutovali s nimi o ponaučení z príbehov. Deti mali možnosť výtvarne stvárniť, čo ich najviac zaujalo. Ivan Malek, tajomník združenia súčasne usporiadal výstavu kresieb s rozprávkami v Artkine Metro v Trenčíne. Veľvyslancovi sa táto forma veľmi páčila a projekt podporil.

Tohtoročná realizácia prebehla za pomoci metodickej pracovníčky pre MŠ Evy Gašparovej a kolektívu učiteľov, ktorý boli na jogovom pobyte v centre Zelené srdce v Piešťanoch. Spoločnými silami sa rozbehol projekt Krása ukrytá v rozprávkach s využitím IKT. Informovali sa ostatné materské škôlky a školy, centrá voľného času, detské domovy a vytvorili sa dve 2 kategórie: malé deti do 6 rokov a väčšie deti od 10 rokov.

Následne vznikol unikátny projekt, ktorý deťom aj učiteľom MŠ a ZŠ na Slovensku prezentoval, že krása a múdrosť v rozprávkach dáva krídla tvorivosti a dobru v nás všetkých. Deti, prirodzene zvyknuté učiť sa z príbehov, sú vďaka pochopení ponaučení z rozprávok odolnejšie voči pokušeniu, slabostiam a nástrahám moderného sveta.

Projekt sa ukončil koncom apríla. Zapojilo sa doňho 250 MŠ, ZŠ z vyše 200 miest a obcí. Celkovo sa obdržalo 1020 kresieb. Prvú časť – východné Slovensko sa slávnostne vyhodnotila za prítomnosti Jeho Excelencie indického veľvyslanca, ktorý zaštiťoval projekt a osobne odovzdával darčeky výhercom súťaže 28. mája v Prešove. Vo foayé Okresného úradu sa otvorila výstava detskej kresby, ktorá potešila nielen deti a ich rodičov, učiteľky, riaditeľky, ale aj vedúcu odboru školstva PhDr. Kvetoslavu Komanickú, prednostu okresného úradu Mgr. Emila Chlapečka, ale taktiež organizátorov a členov združenia Ivana Maleka, Danku Obšasníkovú a autorku projektu Anku Galovičovú. Ceremóniu výhercov obohatil kultúrny program rómskeho súboru Sabrosa a folklórny súbor Rozmarija.

Druhá časť projektu sa uskutoční na západnom Slovensku 26. júna 2015 v Piešťanoch. Od 9.00 do 12.00 h na Námestí slobodyje pripravený program pre deti. Súčasťou tohto programu bude o 10.00 h vyhodnotenie súťaže kresieb na motívy indických rozprávok, tentokrát rovnako odovzdanie diplomov a darčekov deťom priamo pánom veľvyslancom Param Jit Mannom. Deti sa budú môcť zapojiť do zaujímavého programu Dobrovoľníci deťom, ktorý organizujú Združenie pre podporu detí a mládeže, MsKS Piešťany a Trnavský samosprávny kraj.

Na záver by občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva vyjadrilo vďačnosť Veľvyslanectvu Indickej republiky za záštitu projektu Krása ukrytá v rozprávkach.

Text a foto: Tlačová správa OZ Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva