Primátorka a starostovia: Chceme jasné stanovisko k cyklotrase!

Piešťanskí poslanci doteraz nerozhodli, kadiaľ má viesť cyklistický chodník do Vrbového. Jeho primátorka a starostovia Krakovian a Trebatíc odkazujú, že na modernizácií a prevádzkovaní železnice sa nebudú podieľať.

Návrh na výstavbu cyklotrasy Piešťany – Vrbové v telese železničnej trate prerokujú budúci týždeň komisie a 19. novembra sa dostane aj na mestské zastupiteľstvo. Vtedy by malo padnúť definitívne rozhodnutie.

Piešťany ho odkladajú už niekoľko mesiacov, zatiaľčo Vrbové, Trebatice a Krakovany sú chcú, aby koľajnice nahradila cyklotrasa. V júli poslanci požiadali radnicu o spracovanie overovacej štúdie, ktorá by potvrdila alebo vylúčila možnosť zachovania trate. Podľa Tomáša Hudcoviča z klubu Spoločne pre Piešťany je totiž teoreticky možné, aby chodník stál 2,5 m od jej osi. V takom prípade je potrebné preklasifikovať železnicu na špeciálnu dráhu.

Vedenie mesta doteraz túto štúdiu nepredložilo s tým, že v príslušnej rozpočtovej položke na ňu nie sú vyhradené finančné prostriedky. Ani na októbrovom zasadnutí preto rozhodnutie nepadlo.

Teraz ho od zastupiteľstva listom žiadajú primátorka Vrbového aj starostovia Trebatíc a Krakovian. „Odmietame sa finančne podieľať na prevádzke či modernizácií železnice, nakoľko by to bolo pre samosprávy v súvislosti s jej príležitostným využitím pre prejazd drezinami či historického vláčika nehospodárne a neefektívne,“ uvádzajú v liste adresovanom primátorovi Milošovi Tamajkovi Ema Maggiová, Juraj Valo a František Klinovský.

Okrem toho považujú overovaciu štúdiu za plytvania peniazmi, keďže podľa ich existuje dostatok podkladov na zaujatie jasného stanoviska. Uviedli to aj s odkazom na štúdiu realizovateľnosti, ktorá je prílohou materiálu predloženého na komisie.

Primátorka a starostovia v liste ďalej píšu, že jedným z najväčších nedostatkov nášho regiónu je práve absencia tejto cyklotrasy.

Na trati sa aj tento rok uskutočnili nostalgické jazdy aj preteky na pákových drezinách. Jeden zo súťažných tímov tvorila časť poslancov za Spoločne pre Piešťany. Klub však v tejto otázke nie je jednotný – výmenu koľajníc za chodník pre cyklistov presadzujú Eva Wernerová a Denis Kristek.

Text a foto: Martin Palkovič

Inzercia