Primátor Piešťan vystúpil proti dovozu rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

V Jaslovských Bouniciach je jedno z piatich spracovateľských centier rádioaktívneho odpadu v Európe. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) chce navýšiť jeho kapacitu a spracovávať aj nebezpečný materiál z iných krajín.

Zámer rozšíriť kapacity na spracovanie rádioaktívnych odpadov podporili viaceré obce z okolia Jaslovských Bohuníc, proti sú napríklad Veľké Kostoľany. Ich starosta sa môže oprieť o uznesenie obecného zastupiteľstva.

Svoj nesúhlas prišli v pondelok na verejné prerokovanie správy o optimalizácii kapacít na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vyjadriť aj viacerí obyvatelia tejto obce.

Pridal sa k nim piešťanský primátor Peter Jančovič: „Sme zodpovední za jadrový odpad, ktorý vyprodukujeme a o ten by sme sa mali starať a zneškodňovať. Myslím si, že sú iné komodity, ktoré by sme mali dovážať do nášho regiónu, ako je práve odpad, tobôž ešte rádioaktívny.“

JAVYS podľa primátora vedenie kúpeľného mesta o tomto zámere neinformoval a on sám sa o ňom dozvedel na rokovaní Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, kde hlasoval proti dovozu odpadu zo zahraničia. Väčšina starostov však bola za. Aj preto inicioval list s odmietavým stanoviskom adresovaný ministerstvu životného prostredia, ktorý podpísali zástupcovia viacerých obcí piešťanského okresu.

Peter Jančovič o probléme hovoril aj na mestskom zastupiteľstve, ale neviedlo to k prijatiu žiadneho uznesenia. Podporu obecných poslancov má v tejto veci starosta Veľkých Kostolian Gilbert Lilška, ktorý taktiež nenamieta spracovanie rádioaktívnych odpadov zo Slovenska, ale je proti ich dovozu.

Vedenie a zamestnanci JAVYS-u zámer na verejnom prerokovaní obhajovali s odkazom na nutnosť dodržiavania prísnych limitov, ktoré zaručujú, že následkom spracovania vyššieho množstva odpadov nepríde k zhoršeniu životného prostredia. Zahraničný odpad sa má po spracovaní vrátiť späť do krajiny jeho pôvodu, legislatíva neumožňuje jeho uloženie na Slovensku.

Dokument, ktorý JAVYS nazýva optimalizáciou, počíta so zvýšením ročných kapacít spaľovania z terajších 240 na 480 ton. Ak bude zámer schválený, pôjde na hor aj ročná kapacita zariadenia, ktoré rádioaktívny odpad taví (z 1000 na 4 500 ton) a lisuje (420 na 1 000 ton).

Podľa zástupcov JAVYS-u má v najbližších rokoch zo zahraničia pochádzať 12 percent spracovaného odpadu, zbytok bude domáci. Ten je produktom vyraďovania elektrární V1 a A1.

„Štát sa cez JAVYS otočil opäť obyvateľom chrbtom. Rozprávajú tu o tom, ako idú optimalizovať, ale priznali, že ide o navyšovanie kapacity na spracovanie rádioaktívneho odpadu. Ak zlikvidujeme všetky bloky v Bohuniciach, čo s tou nevyužitou kapacitou ďalej? V roku 2025 majú byť obe bohunické atómky odstavené, a potom nám tu zostane kapacita na stovky ton,“ zhodnotil Dušan Knap z Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj.

Podľa generálneho riaditeľa JAVYS-u Vladimíra Švigára ide predovšetkým o zachovanie rentability spracovateľských kapacít, ktorých nenaplnenie môžu mať negatívny vplyv na zamestnanosť a odliv slovenských odborníkov do krajín, kde chýbajú.

„Či je odpad dovážaný zo Slovenska alebo zo zahraničia, ak sú dodržiavané striktné limity, nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie,“ povedal V. Švigár a priznal, že rádioaktívny odpad dovážajú do Jasloských Bohuníc už teraz. Ide o približne o jeden kontajner za mesiac.

Zámer, ktorý bol predmetom včerajšieho verejného prerokovania bude teraz posudzovať ministerstvo životného prostredia, ktoré by malo zohľadniť aj nesúhlas niektorých samospráv. Jeho stanovisko má byť známe koncom marca.

Občianska iniciatíva Chceme zdravú krajinu rozbehla petíciu, ktorej cieľom je zamedziť dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území Slovenska.

Text a foto: Martin Palkovič