Prijímačky na stredné školy prebehnú bez osobnej prítomnosti žiakov

Rodičia môžu ešte stále svoje deti prihlásiť na dve stredné školy. Úspešných uchádzačov vyberú na základe doterajšieho prospechu – známok z vybraných predmetov, ale napríklad aj podľa výsledkov z olympiád a iných súťaží. Prijímačky prebehnú bez osobnej prítomnosti žiakov.

Prihlášky na stredné školy môžu rodičia poslať do 15. mája, výsledky majú byť známe najneskôr 30. júna. Informoval o tom minister školstva Branislav Gröhling s tým, že online prijímačky na stredné školy sa tento rok konať nebudú.

Vzorec, na základe ktorého školy vyberú úspešných uchádzačov, má tri časti – posudzovať sa budú koncoročné známky v 8. ročníku a polročné známky v 9. ročníku z povinných, profilových a doplnkových predmetov.

K povinným predmetom patrí matematika, slovenský jazyk, prípadne jazyk národnostnej menšiny. Medzi profilové predmety môžu gymnázia zaradiť napríklad fyziku alebo angličtinu, aj výber doplnkových predmetov budú mať v rukách riaditelia stredných škôl. Kritériá na prijímacie konanie musia zverejniť do 7. mája.

Prijímačky prebehnú od 19. mája do 30. júna. Prvé kolo skončí 29. mája, vtedy sa žiaci dozvedia, na ktorú školu ich prijali. Do 4. júna sa budú musieť rozhodnúť, či na ňu aj nastúpia. Potom bude nasledovať druhé kolo prijímačiek, ktoré skončí v posledný deň školského roka.Text a ilustr. foto: Martin Palkovič