Priemyselný park by do Piešťan poslal viac kamiónov

Investor chce priemyselný park pri Bašovciach napojiť na diaľnicu cez niektoré piešťanské ulice. Je na to potrebná zmena územného plánu. Zámer budú na februárovom zastupiteľstve posudzovať mestskí poslanci.

Priemyselný park má vyrásť v katastri obce Bašovce medzi diaľnicou a železnicou. V tejto lokalite je most cez diaľnicu, ale jeho parametre neumožňujú využívať ho pre nákladnú dopravu.

Investor plánuje priemyselný park napojiť novou komunikáciou na Orviskú cestu. Ďalej by potom autá smerovali na diaľnicu po piešťanských uliciach Obchodná, Priemyselná a Vrbovská (diaľničný privádzač Piešťany), prípadne niektoré aj po Kláštorskej a Žilinskej (diaľničný privádzač Horná Streda).

Podľa predpokladu investora pôjde denne o 25 nákladných a 100 osobných vozidiel (vrátane áut do 3,5 tony).

Keďže Územný plán mesta Piešťany s takýmto dopravným napojením nepočíta, je potrebné ho zmeniť. To má v kompetencii mestské zastupiteľstvo.

Dve komisie, ktorých úlohou je radiť poslancom, už návrh takejto zmeny zamietli. Zámerom sa v pondelok zaoberala aj mestská rada, ktorou nakoniec taktiež neprešiel.

Negatívne je tiež stanovisko Odboru výstavby a dopravy Mestského úradu Piešťany: „Navrhované riešenie dopravného napojenia predmetného priemyselného parku, ktoré bude mať dopad na zvýšenie dopravného zaťaženia nákladnou dopravou, prichádzajúcou do tohto parku po predmetných komunikáciách, nie je akceptovateľné. Taktiež nie je akceptovateľné dopravné zaťaženie iných komunikácií v tejto časti mesta Piešťany dopravou z navrhovaného priemyselného parku Bašovce.“

Odbor životného prostredia požaduje v prípade realizácie napojenia priemyselného parku v Bašovciach na Piešťany vybudovanie miestneho biokoridoru v lokalite Dlhé v šírke 10 metrov na náklady investora.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič