Priaznivci jogy sa stretnú v amfiteátri

Medzinárodný deň jogy oslávime aj v Piešťanoch. Jej priaznivci aj ľudia, ktorí chcú s týmto cvičením začať sa stretnú 21. júna v amfiteátri v mestskom parku. Podľa organizátorov zo Spoločnosti slovensko-indického priateľstva sú všetci srdečne vítaní.

Program:

7.50 h – príchod a usadenie sa (prineste si karimatku, k dispozícii bude obmedzený počet kusov)

8.00 – 8.30h – privítanie, úvodné slovo o joge ako takej

8.30 – 8.36 h – krátka meditácia

8.40 – 8.50 h – Surja namaskár (Pozdrav slnku)

8.50 – 9.00 h – Krátka prestávka

9.00 h – Pataňdžaliho 8-stupňová Aštangajoga – Jama a Nijama (etické a morálne princípy ako prvé dva schodíky v joge) – prednáška s besedou

10.00 h – Pránajáma – dychové cvičenie 3

10.30 h – Trátak – koncentračné cvičenie

10.50 h – OM Healing – pôvodná skupinová liečebná technika pochádzajúca z Himalájí.

12.00 h – meditácia

12.30 h – obed – v Ganesha Clube, Winterova 1, na 2.posch.

13.00 h – film o joge – v Ganesha Clube

Počas celého programu bude možné absolvovať jogové cvičenie pod odborným vedením – začiatok vždy v celú hodinu. Prvé cvičenie o 9.00 h. Programom vás povedú dlhoroční certifikovaní cvičitelia jogy.

Miesto konania: Amfiteáter v mestskom parku. V prípade dažďa sa podujatie uskutoční v Joga centre na Winterovej 3, (Leierov dvor). Zmena programu vyhradená.

-inf-