AKTUALIZOVANÉ: Prevádzka piešťanských kúpeľov je obmedzená len čiastočne

Slovenské liečebné  kúpele Piešťany poskytujú procedúry iba ubytovaným hosťom. Ich zdravotný stav monitoruje lekársky personál. Štyri izby sú vyhradené pre prípad, že by mal niekto podozrenie na nový koronavírus.


DOPLNENÉ o 17.20  h: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal popoludní opatrenie, ktoré upresňuje, aké prevádzky majú byť od piatku 13. marca 2020 zatvorené. Dovtedy takáto vyhláška chýbala a z informácií po štvrtkovom rokovaní Ústredného krízového štábu SR nebolo zrejmé, či sa obmedzenia týkajú aj kúpeľov.

„Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,“ oznámili hygienici.

„Kúpele pokračujú vo svojej prevádzke pre ubytovaných hostí, pričom sa však zatvárajú wellness zóny – bazény, sauny atď.,“ doplnili svoje pôvodné stanovisko Slovenské liečebné kúpele Piešťany.

DOPLNENÉ 14. marca o 12.00 h: Piešťanské kúpele zatvorili bazény, sauny a fitness centrá


Zatvorenie akvaparkov a wellness centier sa Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany dotklo iba okrajovo. Pre svojich hostí zatiaľ neobmedzili poskytovanie služieb, prístup do bazénov, sáun a fitness centier majú zamedzený iba ľudia, ktorí bývajú inde.

„Kúpele pokračujú v normálnej prevádzke pre klientov, ktorí sú ubytovaní v jednom z našich hotelov. Normálna prevádzka bude pokračovať dovtedy, dokiaľ nedostaneme oficiálne nariadenie od vlády,“ uviedol pre zpiešťan.sk generálny riaditeľ Andreas Schuster.

Na minimálne zmeny v prevádzke piešťanských kúpeľov po ohlásení tvrdých preventívnych opatrení zo strany štátu anonymne upozornili viacerí zamestnanci. V súvislosti so šírením koronavírusu majú obavy o vlastnú bezpečnosť.

Kúpele deklarujú, že pre zamestnancov aj klientov zabezpečili dostatok dezinfekčných prostriedkov. Firma vo svojom stanovisku uvádza: „Pre medicínsky (v prípade potreby aj pre nemedicínsky) personál sú zabezpečené prostriedky osobnej ochrany, podľa odporučeného zoznamu štátnych inštitúcii a ústredného krízového štábu, ktoré sú k dispozícii na všetkých troch centrálnych ambulanciách jednotlivých kúpeľných domov.“

Zaviedli tiež polymérovú dezinfekciu a zamestnancov poučili ako identifikovať klienta s podozrením na infekt horných dýchacích ciest.

„Pre prípady s podozrením na COVID-19 boli vyčlenené štyri jednolôžkové izby s vlastným sociálno-hygienickým zázemím s možnosťou kontrolovaného vstupu do oblasti cez hygienické rohože,“ informovali o opatreniach piešťanské kúpele.

Ubytovanie poskytujú novým hosťom zo Slovenska, cudzinci bez trvalého pobytu v SR majú od dnešného rána vstup na naše územie zakázaný. Rezervácie prijímajú aj naďalej a bezplatne je možné ich presunúť na iný termín.


Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z.; telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia starostlivosti o ľudské telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z.; zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.; prevádzky verejného stravovania podľa § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením; welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára.


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič