Predstavia knihu venovanú slovenským kúpeľom

Najmä architektúre a histórii využívania prírodných liečivých zdrojov je venovaná publikácia s názvom Slávne kúpele Slovenska. Verejnosti ju predstavia vo štvrtok 11. júna o 15.00 h na terase Kursalonu.

Na knihe sa autorsky podieľali aj Piešťanci Ľubomír Mrňa a Martin Kostelník, fotografiami prispela Eva Drobná. Je v nej zastúpená väčšina piešťanských stavieb slúžiacich na liečebné účely, ale čitatelia sa veľa dozvedia aj o ďalších slovenských kúpeľných mestách – Trenčianskych Tepliciach, Vysokých Tatrách, Bardejove a iných.

„V publikácii Slávne kúpele Slovenska sú spracované najvýznamnejšie architektonické diela v jednotlivých slovenských kúpeľných lokalitách. Po úvodných kapitolách, ktoré čitateľa do problematiky uvádzajú prostredníctvom histórie architektúry, charakterizujú typy stavieb v kúpeľoch a načrtli aj históriu využívania minerálnych a termálnych prameňov pri liečbe rôznych druhov ochorení nasledujú kapitoly o jednotlivých kúpeľoch. Je tu predstavených 21 kúpeľných miest, resp. kúpeľov. V rámci každej kapitoly je najprv začlenená úvodná stať o histórii a vývoji tej, ktorej kúpeľnej lokality a potom nasledujú heslá predstavujúce jednotlivé významné stavby – hotely, kúpeľné budovy ale i ďalšie stavby, ktoré dotvárali tú, ktorú kúpeľnú lokalitu a sú architektonicky cenné,“ zhrnul riaditeľ Balneologického múzea Vladimír Krupa, ktorý knihu recenzoval.

Text a foto: Martin Palkovič