Prednáška o nových Dotačných schémach TTSK pre rok 2024

Na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera konala dôležitá prednáška, ktorá poskytla podrobné informácie o nových dotačných schémach Trnavského samosprávneho kraja pre rok 2024. Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s VÚC TTSK a infoBODKA Piešťany prispievajúc k lepšej informovanosti a príprave organizácií a obcí na podávanie žiadostí o dotačné prostriedky. Prednášal Mgr. Ján Rackavský, odborník na financovanie a rozvojové projekty v regióne a bola zameraná na predstavenie nových dotačných schém Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pre rok 2024 – výzvy 1 2024 v zmysle VZN 44 – 2018 a VZN 45 – 2018.

Cieľom prednášky bolo informovať organizácie a obce o možnostiach financovania a podpory ich projektov. Prezentácia zohľadnila otázky účastníkov a poskytla detailné vysvetlenia o postupe pri podávaní žiadostí a hodnotenia projektov. Po prednáške nasledovala diskusia a sieťovanie medzi zúčastnenými organizáciami.

Hlavné body prednášky:

Cieľ programu: Podpora obcí a organizácií na území Trnavskej župy s cieľom aktívnej participácie organizácie na rozvoji, príprave a realizácii aktivít spojených s napĺňaním všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných aktivít.

Finančné príležitosti: TTSK venoval sumu 600-tisíc eur na podporu projektov v oblastiach kultúry, športu, zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a ochrany životného prostredia. Z tejto sumy je 450-tisíc eur určených pre organizácie a 150-tisíc eur pre obce.

Oblasť podpory: Podporované projekty môžu zahŕňať piatu oblasť, čím sa zabezpečí pestrosť financovaných aktivít a projektov v regióne. Kľúčové oblasť podpory:

– Kultúra

– Šport

– Zdravotná starostlivosť

– Sociálna starostlivosť

– Ochrana životného prostredia

Cieľová skupina: Deti, mládež, seniori a dospelí obyvatelia miest a obcí na území TTSK

Registrácia žiadostí o dotáciu: od 01.01.2024 do 02.02.2024 vrátane

Detaily a manuál k dotačným schémam sú verejne dostupné na webovej stránke: https://esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2024)

 

Kontakt pre ďalšie Informácie:
Mgr. Miroslava Dlhá
Občianske združenie Myška
Regionálny koordinátor pre rozvoj občianskej spoločnosti, infoBODKA KIRA
Email: infobodka.piestany@kira.sk
Telefón: +421 944 667 770
WEB: https://infobodky.tvorimekraj.sk/infobodky/

 

Zdroj: Tlačová správa OZ Myška