Pozvánka na vypočutie uchádzačov o funkciu šéfa MsKS

Prvé kolo výberového konania sa uskutoční v piatok 17. januára o 14.00 h v galérii Fontána. Druhé kolo je neverejné, schopnosti uchádzačov si overia členovia výberovej komisie.

Uchádzači o funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Piešťany budú prezentovať svoje projekty zamerané na rozvoj tejto inštitúcie. Potom nasledujú otázky členov komisie, ale pýtať sa môžu všetci prítomní. Mesto Piešťany dnes zverejnilo pozvánku na prvú časť výberového konania, ktorá je verejná.

Podľa platnej legislatívy musí primátor predložiť meno kandidáta vybraného komisiou na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Z funkcie riaditeľky MsKS odchádza Marta Jurčová na vlastnú žiadosť. Svojmu nástupcovi alebo nástupkyni chce agendu odovzdať osobne.

Návrh na vymenovanie nového riaditeľa alebo riaditeľky prerokujú mestskí poslanci až koncom februára, kedy sa uskutoční prvé zasadnutie zastupiteľstva v tomto roku.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk