Marta Jurčová konči vo funkcii riaditeľky Mestského kultúrneho strediska

Mesto vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie šéfa organizácie, pod ktorú patrí kino aj galéria Fontána. Uchádzači sa môžu hlásiť do 7. januára. Doterajšia riaditeľka plánuje osobne odovzdať agendu svojmu nástupcovi.

Po 16 rokoch na čele Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Piešťany odchádza Marta Jurčová na vlastnú žiadosť do dôchodku. Potvrdila to po dnešnom zverejnení oznamu o výberovom konaní. Podľa jej slov musí víťaza schváliť mestské zastupiteľstvo, agendu mu chce odovzdať osobne. Poslanci majú najbližšie zasadnutie naplánované na február. Nový človek nastúpi do vedenia MsKS najskôr v marci.

Víťaz výberového konania musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prehľad v kultúrnom a spoločenskom dianí, riadiace a organizačné schopnosti. Výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka. Pripraviť by si mal projekt rozvoja a riadenia MsKS. Očakávať môže plat v rozpätí 972 až 1167 eur.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je nutné duručiť do 7. januára 2020 na adresu mestského úradu.

Výberové konanie bude mať dve časti. Prvou je verejné vypočutie uchádzačov, ktorého súčasťou je prezentácia projektu rozvoja MsKS. Nasledovať bude neverejný pohovor.

Na základe návrhu výberovej komisie predloží primátor mesta meno víťazného kandidáta na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Text a foto: Martin Palkovič