Pozor na falošných asistentov pri sčítaní obyvateľov

Počas prvého týždňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sa na Slovensku vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky. Ľudia by mali byť obozretní a cudzích do svojich príbytkov nevpustiť.

V pondelok 15. februára sa začalo sčítanie obyvateľstva, ktoré je prvýkrát vo svojej vyše storočnej histórii elektronické. V prvej fáze by mal každý vyplniť elektronický formulár samostatne. Až od 1. apríla štartuje asistované sčítanie.

„Upozorňujeme obyvateľov, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje. Asistované sčítanie bude prebiehať až po 1. 4. 2021 a obyvatelia budú vopred informovaní,“ uviedla Jasmína Stauder, hovorkyňa Projektu Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021.

Od začiatku apríla do konca októbra bude bude v každej obci zriadené kontaktné miesto, kde budú ľuďom so sčítaním pomáhať stacionárni asistenti. Ďalšou možnosťou bude využiť služby mobilného asistenta, ktorý navštívi domácnosť iba v prípade, že o to obyvateľ požiada telefonicky.

„Zároveň sa každý mobilný asistent sčítania musí preukázať preukazom asistenta sčítania,“ dodal Michal Kaliňák, riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Práve ZMOS upozornil na prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky. „Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzťahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a  akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za  asistenta sčítania v čase od 15.2. do 31.3.2021 nevpustili do svojich príbytkov.“

Text: Martin Palkovič Grafika: scitanie.sk