Postavia plaváreň z eurofondov? Mesto chce získať dotáciu

Približne tretinu nákladov na výstavbu novej mestskej plavárne môže samospráva získať z fondov Európskej únie. V piatok sa mimoriadne stretnú poslanci, aby prerokovali žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Mesto chce reagovať na výzvu vyhlásenú ministerstvom pôdohospodárstva v rámci operačného programu Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. V materiáli, ktorý na stôl dostanú poslanci, sa okrem iného píše, že Piešťany budú mať v tomto projekte dvoch slovenských a jedného maďarského partnera.

Výsledkom cezhraničnej spolupráce má byť výstavba Mestskej Plavárne. Tá by stála na južnej strane futbalového štadióna, približne na rovnakom mieste ako dva podobné projekty, ktoré tomuto zámeru prechádzali.

Parametre nového krytého bazéna nie sú zatiaľ známe. Radnica v dôvodovej správe zverejnila iba odhadované náklady: 2 880 000 eur. V prípade úspechu žiadosti o nenávratný finančný príspevok získajú Piešťany maximálne 895 tisíc eur. Zostatok treba nájsť v mestskom rozpočte.

Ten aktuálne počíta so zastrešením vonkajšieho bazéna na kúpalisku Eva (120 tisíc eur). Ďalších 180 tisíc eur získaných z predaja majetku naviazali poslanci na výstavbu novej plavárne. Chýba teda približne 1,75 mil. eur.

Mesto bude musieť financovať aj novú projektovú dokumentáciu, z ktorej bude jasné, ako presne má plaváreň vyzerať. Aj to bude zrejme predmetom debaty poslancov, ktorí žiadosť o nenávratný finančný príspevok prerokujú 28. októbra.

Text a ilust. foto: Martin Palkovič