Poslanci schválili zmeny v prevádzke piešťanských cintorínov

Odpustenie platby za niektoré hrobové miesta aj nový spôsob pochovávania. Tieto aj ďalšie zmeny schválilo koncom augusta mestské zastupiteľstvo.

Piešťany zavádzajú nový spôsob pochovávania, kedy bude možnosť vsypať spopolnené ľudské pozostatky do vyhĺbenej anonymnej jamky na vsypovej lúčke na pohrebisku.

„Vsypová lúčka je vyhradené pietne miesto v urnovom háji, ktoré slúži na ukladanie spopolnených ľudských pozostatkov do anonymných jamiek. Na trávnatú plochu vsypovej lúčky bude z dôvodu zachovania piety zákaz vstupu. Zapaľovať sviečky, kahance a ukladať kvety bude možné iba na vyhradené miesto na okraji lúčky,“ informovala radnica.

Ďalšou zmenou je, že už zavedený zákaz jazdy na bicykloch po chodníkoch cintorínov sa rozšíril o zákaz jazdy na kolobežkách, kolieskových korčuliach a iných športových dopravných prostriedkoch.

Hrobové miesta zaradené do evidencie pamätihodností mesta Piešťany a vojnové hroby budú oslobodené od platenia nájomného. Do zoznamu týchto hrobov sa doplnil i hrob Ferdinanda Goldsteina, ktorý sa nachádza v židovskej časti cintorína na Bratislavskej ceste a za Národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1963. V súčasnej dobe je v zozname hrobových miest zaradených medzi pamätihodnosti mesta Piešťany, pätnásť hrobov. Okrem iných, aj hrob rodiny Winterovcov, alebo hrob Alexandra Šindelára, bývalého starostu mesta Piešťany.

V týchto dňoch sú viaceré hroby označené nálepkou, ktorá vyzýva nájomcov hrobových miest, prípadne pozostalých, aby sa skontaktovali s prevádzkovateľom pohrebiska. Je potrebné overiť uzatvorenie nájomnej zmluvy k príslušnému hrobovému miestu i úhradu za jeho užívanie.

Zdroj: piestany.sk