Poslanci odobrili rekonštrukciu Kolonádového mosta

Najneskôr na konci júla 2020 bude národná kultúrna pamiatka spájajúca centrum Piešťan a Kúpeľný ostrov opravená. Na aký účel budú využité interiéry, v ktorých sú aktuálne obchody, zatiaľ nie je celkom jasné. Malo by tam vzniknúť informačné centrum aj galerijne priestory.

Mestské zastupiteľstvo na dnešnom rokovaní schválilo zmenu rozpočtu, na základe ktorej môže byť 776-tisíc eur z úverových zdrojov využitých na rozsiahlu rekonštrukciu Kolonádového mosta. Tieto peniaze sa prirátajú k dotácii vo výške 950-tisíc eur, ktorú radnica ešte za prechádzajúceho vedenia získala od ministerstva kultúry.

Primátor Peter Jančovič v najbližších dňoch podpíše zmluvu s víťazom verejného obstarávania – firmou Swietelsky Slovakia. Tá by mala tento rok opravovať aj spodnú časť Krajinského mosta. Vďaka dotácii z eurofondov vo výške 3 mil. eur ju plánuje realizovať Trnavský samosprávny kraj. Aktuálne prebieha kontrola verejného obstarávania.

Podujatia nie sú ohrozené

Napriek tomu, že stavebné práce na Kolonádovom moste začnú už v máji, Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny (1. júna) aj Piešťanské Zlaté stuhy (6. – 8. júna) sa uskutočnia podľa plánu. Rekonštrukcia neohrozí ani odhalenie sochy Ľudovíta Wintera (11. mája). Obmedzenia pre chodcov majú začať platiť až po stretnutí ministrov spravodlivosti krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré sa koná začiatkom druhého júnového týždňa. Most však bude vždy aspoň sčasti priechodný, k jeho úplnému uzatvoreniu pre chodcov nedôjde.

Stavebné práce majú podľa zmluvy trvať 15 mesiacov, ale dodávateľská firma podľa prednostky mestského úradu Denisy Bartošovej prisľúbila, že sa ich bude snažiť stihnúť dokončiť skôr.

Rekonštrukcia sa netýka pilierov mosta. Niektoré z nich sú podmyté a predpokladané náklady na ich opravu sa blížia k sume 500-tisíc eur. Tieto peniaze musí mesto na Kolonádový most vynaložiť v budúcnosti. Radnica chce teraz nechať aktualizovať posudok o ich stave. Umožniť to má aj plánované zníženie hladiny Váhu súvisiace s opravou spodnej časti Krajinského mosta.

Pitný pavilón aj galéria

„Predpokladáme, že ľavá časť bude mať charakter informačného centra. Časť, ktorá je bližšia ku kúpeľom, by mala byť otvorená kreatívnym a tvorivým ľuďom. V Piešťanoch máme v tomto smere obrovský potenciál,“ povedala prednostka Denisa Bartošová.

Pôvodný návrh architekta Kolonádového mosta Emila Belluša počítal s pitným pavilónom za sochou Barlolámača. „Aj v minulosti bol problém s tým, ako do tohto pitného pavilónu priniesť vodu. Blízko je vrt, ale pokiaľ viem, nemá čerpaciu skúšku a je nepoužiteľný na tento účel. V predchádzajúcom období autor rátal s dovážaním liečivej vody do nádrže, ale museli by byť dodržané hygienické štandardy,“ dodala prednostka, podľa ktorej by bol pitný pavilón pre Kolonádový most nepochybne veľkým prínosom.

Text: Martin Palkovič Foto: Piešťany – History