19.04.2016 # 15:32 # 15:32

Poslanci odobrili presun kompostárne na Žilinskú cestu

Stavba, proti ktorej roky bojujú obyvatelia Kanady, možno v blízkej budúcnosti v Piešťanoch nebude vôbec. Mesto zrejme nestihne podať žiadosť o dotáciu v prvom kole a bude sa uchádzať iba o peniaze, ktoré štátu zostanú.

Takúto obavu vyslovil na aprílovom zastupiteľstve poslanec Peter Jančovič a pripomenul, že radnica mala na prípravu projektu dosť času. V prvom kole treba podať žiadosť o dotáciu vo výške 2,1 mil. eur do konca tohto apríla. Už teraz je zrejmé, že sa to úradníkom nepodarí.

Nová vedúca oddelenia stavebných služieb Alena Horešová argumentovala, že existujúci projekt kompostárne je zastaralý a treba ho aktualizovať. O dotáciu sa chce mestský úrad uchádzať v druhom kole.

Po dlhej diskusii poslanci nakoniec schválili presun kompostárne z priestorov skleníkového hospodárstva v Kanade do areálu bývalého Zväzarmu na Žilinskej ceste. Tento majetok sa aktuálne snaží samospráva predať. V prípade získania dotácie bude táto verejná obchodná súťaž zrušená. Na toto miesto sa má potom presunúť aj zberný dvor, proti ktorému protestujú obyvatelia blízkej štvrte.

Obyvatelia Kanady sa obávajú, že kompostáreň bude šíriť zápach a lákať hlodavce. Proti jej umiestneniu v tejto časti Piešťan vznikla petícia. Mesto argumentovalo štúdiou EIA, podľa ktorej nie je kompostáreň určená na odpad živočíšneho pôvodu, ale iba na rastlinný odpad zo záhrad a parkov.

„Hlavným cieľom je, aby sme v budúcnosti nemuseli zvyšovať poplatky za odpad. Biodpad tvorí viac ako 50 % zmesového komunálneho odpadu. Ak ten dokážeme odbúrať, môžeme hovoriť o výrazne efektívnejšom nakladaní s odpadom,“ zdôvodnil potrebu vybudovania kompostárne poslanec Peter Jančovič.

Zároveň navrhol, aby radnica zistila záujem obyvateľov Kocuríc o domáce kompostovanie. Obyvatelia tejto časti by mohli dostať domáce kompostéry. „Považujem to za pilotný projekt. Potrebujeme vedieť, ako na to ľudia zareagujú. Ak uvidíme, že je to dobrá voľba a obyvatelia budú spokojní, môžeme s tým ísť aj do iných častí mesta,“ uzavrel Peter Jančovič.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X