Poslanci nečakane zvýšili niektoré dane

Od januára budú návštevníci Piešťan platiť vyššiu daň za ubytovanie, obyvatelia si priplatia za psov a podnikatelia za automaty. S návrhom poslanca Mariána Urbánka (KDH) na zvýšenie niektorých miestnych daní súhlasila väčšina zastupiteľstva.

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach malo dnes prejsť iba administratívnou úpravou. Materiál predložený na rokovanie poslancov počítal s novým spôsobom identifikácie platieb, ale poslanec Marián Urbánek aj s odvolaním na infláciu navrhol upraviť výšku niektorých miestnych daní.

Od nového roka najviac vzrastie daň za ubytovanie. Návštevníci Piešťan, ktorí tu prenocujú, doteraz platili 1,10 eur za noc. Od januára 2019 to bude 1,50 eur.

Keď zastupiteľstvo v roku 2012 zvyšovalo túto daň o 10 % na doterajších 1,10 eur, piešťanskí hotelieri boli rázne proti. Tentoraz nebol zámer vopred verejne známy, poslanecký návrh neprerokovala mestská rada ani komisie.

„Toto je jediná daň, ktorá prakticky nezaťaží našich občanov a myslím, že výrazným spôsobom zlepší životnú úroveň mesta,“ odôvodnil v diskusii zvýšenie dane za ubytovanie Marián Urbánek. Nikto z poslancov mu neoponoval.

V roku 2017 vybrali Piešťany na dani za ubytovanie takmer 554-tisíc eur. Návrh rozpočtu na budúci rok počítal so sumou 580-tisíc eur, ale v tomto čísle nebolo zahrnuté neplánované zvýšenie.

Ďalšie dane za zvyšujú miernejšie. Za psov chovaných v rodinných domoch zaplatia majitelia po novom 16 eur (doteraz to bolo 15 eur), za psov chovaných v bytoch a firmách to bude 42 eur (doteraz 40 eur). Daň za psa v Kocuriciach zostáva rovnaká, teda 10 eur na rok.

Od januára budú vyššie aj dane za predajné automaty (zvýšenie z 83 eur na 87 eur), predajné automaty na kávu a nealko nápoje (z 50 eur na 53 eur), predajné automaty na tabakové výrobky a alkoholické nápoje (zo 400 eur na 418 eur) a nevýherné hracie prístroje  (z 300 eur na 313 eur).

Majitelia nebytových priestorov – apartmánov by mali po novom platiť 3,50 eur za meter štvorcový. Úpravu príslušného všeobecne-záväzného nariadenia si však ešte mestský úrad nechal posúdiť Finančnou správou SR. Preto je možné, že apartmány budú zdanené ako stavby, teda sumou 2,40 eur/m2.

Text a foto: Martin Palkovič