Po novom roku zdražie voda

Podľa informácií od Trnavskej vodárenskej spoločnosti pôjde o priemerné mesačné zvýšenie platieb o 1 euro na štvorčlennú rodinu.

Ceny za pitnú vodu a odvedenie vody stúpli o niekoľko centov. TAVOS zásobuje Piešťany aj široké okolie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých zákazníkov.

Nové ceny schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a sú nasledovné – cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom za 1 m3 – 0,8743 eur s DPH, cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom za 1 m3 – 0,7176 eur s DPH, cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za 1 m3 – 1,2910 eur s DPH.

Text a foto: Martin Palkovič