Po barlách zas kladivom – Piešťany, vrátia zdravie pracujúcim

Koncom roku 2017 získalo Balneologické múzeum Imricha Wintera do svojich zbierok nový exponát – návrh plagátu pre piešťanské kúpele, ktorého autorom je akademický maliar Aurel Kajlich (1901 – 1973).

Akvizícia sa uskutočnila vďaka ústretovosti jeho dcéry Anity Kajlichovej, dlhodobo žijúcej vo Švédsku, ktorá plagát múzeu darovala.

Aurel Kajlich, sochár, maliar, grafik, rodák z Turej Lúky, sa po skončení druhej svetovej vojny usadil v Piešťanoch, kde pôsobil až do svojej smrti.

Popri mnohých prácach vytvoril v 50. rokoch 20. storočia farebný návrh propagačného plagátu pre piešťanské kúpele. Ide o olej na plátne, orientovaný na výšku s rozmermi 65 x 94 cm.

Zvolený motív kopíruje dobovú spoločenskú situáciu a zameranie kúpeľnej liečby v prvom rade na „pracujúci ľud“. Ústrednú figúru tvorí robotník s kladivom doplnený heslami „Po barlách zas kladivom“ a „Piešťany, vrátia zdravie pracujúcim“.

Nechýba typický symbol Piešťan – barlolamač a pohľad na jednoduchú siluetu Františkových kúpeľov a kúpalisko Eva.

Plagát bolo potrebné odborne ošetriť a zreštaurovať. Práce vykonal v roku 2018 Mgr. art. Michal Mišáni. Exponát bol osadený do nového, na mieru vyhotoveného rámu a je vystavený v stálej expozícii múzea venovanej Dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku v priestoroch Vily Dr. Lisku na Štefánikovej ulici.

Múzeum tak získalo cenný zbierkový predmet reflektujúci aj spoločensko-politickú situáciu v Československu v 50. rokov 20. storočia.

Text: Martin Kostelník Foto: Eva Drobná Zdroj: Balneologické múzeum Imricha Wintera